• Joëlle Kelderman

Veenendaal zet volgende stap richting Omgevingswet

VEENENDAAL Met de Startnotitie Omgevingsvisie zet de gemeente Veenendaal een stap op weg naar de invoering van de nieuwe Omgevingswet. De Startnotitie heeft als vertrekpunt de strategische visie en geeft de aanzet voor de ontwikkeling van een overkoepelende visie voor de fysieke leefomgeving van Veenendaal. De datum van inwerkingtreding van de Omgevingswet is voorzien op 1 januari 2021.

,,De Strategische visie geldt als leidraad bij het benoemen van de thema's voor de Omgevingsvisie'', meldt de gemeente in een persbericht. ,,De thema's vanuit de strategische visie zijn onder meer: wonen, mobiliteit, groen, gezond en duurzaamheid. Onder de fysieke leefomgeving verstaan we: woningen en bouwwerken, infrastructuur, watersystemen, water, bodem, lucht, landschappen, natuur, cultureel erfgoed en wereld erfgoed.''

INPUT Met de komst van de Omgevingswet moeten gemeenten tot een integraler beleid komen. ,,Voorheen werden diverse beleidsplannen opgesteld voor de fysieke leefomgeving. Bij de nieuwe Omgevingswet moet al het beleid samen in één systeem toegankelijk worden gemaakt'', legt wethouder Arianne Hollander uit. ,,Veel bewoners, bedrijven en instellingen hebben een belangrijke bijdrage geleverd aan de strategische visie. De thema's uit deze strategische visie gebruiken we als basis voor de omgevingsvisie. De Startnotitie Omgevingsvisie is een belangrijke stap naar een integrale Omgevingsvisie."

,,Het uitstel van invoeringsdatum van de Omgevingswet betekent niet dat wij tot uitstel van onze activiteiten overgaan'', vervolgt Hollander. ,,De tijd is hard nodig om de invoering van de wet goed voor te bereiden en klaar te zijn op het moment van invoering.''

VERVOLG De Startnotitie geeft ook het proces aan voor de verdere ontwikkeling van de visie. Samen met de raad en experts die werkzaam zijn in de fysieke omgeving worden een aantal uitgangspunten en thema's bepaald. De bewoners van Veenendaal worden in een later stadium betrokken bij het verder ontwikkelen van de Omgevingsvisie.