• De entree van Passage Corridor.

    Joëlle Kelderman

Veenendaal zet in op landelijke winkelketens

VEENENDAAL Veenendaal moet inzetten op het aantrekken van enkele grote landelijke winkelketens. Dat adviseert het Bureau Buiten in een door de gemeente gevraagd acquisitieplan. ,,Om, in specifieke gevallen, beter in beeld te komen bij interessante landelijke winkelformules (die vaak de 100.000-regel hanteren) zal Veenendaal sterker het regionale draagvlak promoten: het verzorgingsgebied van Veenendaal telt veel meer inwoners (circa 390.000) dan alleen de inwoners van Veenendaal (65.000).”

Gerard van Wijk

De aandacht moet ook worden gericht op het aantrekken van winkelketens die specifiek in de regio actief zijn. Omdat deze ketens meer kansrijk zijn en omdat deze het regionale karakter van Veenendaal kunnen versterken. Winkelpanden moeten qua exploitatie aantrekkelijker worden gemaakt voor startende en creatieve winkelformules door het oppervlakte per pand kleiner te maken of door combinatie met andere functies.

,,Ook kunnen andere mogelijkheden worden onderzocht, bijvoorbeeld om panden laagdrempeliger exploiteerbaar te maken. Dat wil zeggen om het voor minder kapitaalkrachtige bedrijven mogelijk te maken om de exploitatie van een pand rond te krijgen.”

ICT-PROFIEL De onderzoekers stellen vast dat het imago dat in de buitenwereld veelal van Veenendaal bestaat (stoffig en saai) moet worden opgepoetst. Daar wordt aan gewerkt, onder meer door het uitbouwen van het ICT-profiel, dat onderdeel is van de profilering van Veenendaal. ,,De term ICT-Campus is anno nu misschien een achterhaalde term want de gehele maatschappij is doordrongen van ICT. Veenendaal moet zich hier wel bewust van zijn.”

LEEGSTAND De leegstand van kantoren is in de afgelopen vier jaar sterk gedaald: van 28 procent in 2014 naar 13 procent vorig jaar. In het kernwinkelgebied stond medio vorig jaar 15 procent van de panden leeg, iets minder dan het voorafgaande jaar. ,,Ondanks dat de leegstand is gedaald wordt de huidige leegstand wel als een zorg ervaren.”

De leegstand concentreert zich in het overdekte winkelcentrum de Corridor, wordt geconstateerd. ,,Onlangs is dit winkelcentrum van eigenaar gewisseld, van CBRE naar ARC. In tegenstelling tot CBRE heeft ARC veel plannen om de leegstand aan te pakken via het toevoegen van nieuwe functies en starters. Ook kortdurende contracten krijgen een kans.”

REGIOFUNCTIE Met ongeveer 150 inwoners per winkel heeft Veenendaal relatief veel winkels. ,,Het centrumgebied heeft dan ook een duidelijke regiofunctie. Veel bezoekers zijn afkomstig uit omliggende kernen. Ongeveer de helft van de bezoekers komt uit de regio en de andere helft uit Veenendaal zelf.”

Volgens de onderzoekers is Veenendaal een 'place-to-be' waar bezoekers komen voor niet-alledaagse boodschappen en langere tijd verblijven. Ongeveer zestien procent van de banen in de gemeente bevindt zich in het centrumgebied, waarvan één-derde uit banen in de detailhandel.