Veenendaal zet in op 'de kracht van jongeren'

VEENENDAAL Ontwikkeling, zelfredzaamheid en maatschappelijke participatie staan voorop in het beleidsplan 'De kracht van onze jeugd 2016-2019'. Bij het opstellen van het plan heeft de gemeente gebruik gemaakt van de bijdragen van jongeren, ouders, cliëntvertegenwoordigers, het CJG, het onderwijs en jeugdhulpaanbieders. De gemeenteraad neemt hier in januari een besluit over.

In het beleidsplan staat wat de gemeente doet om de ontwikkeling van kinderen en jongeren zo optimaal mogelijk te laten verlopen. ,,Vanaf 2010 kent de gemeente Veenendaal integraal jeugdbeleid, waarbij we ons richten op kinderen en jongeren tot 27 jaar'', vertelt wethouder Nermina Kundic (foto). ,,Het doel hiervan is de samenhang tussen alle activiteiten die voor kinderen en jongeren uitgevoerd worden te laten zien, te bevorderen, te bewaken en te verbeteren. Met dit beleidsplan bouwt het college voort op de ingezette koers.''

STEVIG VANGNET ,,Veenendaal biedt volop kansen voor de ontwikkeling van kinderen en jongeren'', vervolgt Kundic. ,,Dit doen we door samen te werken met het onderwijs, cultuur- en sportverenigingen en andere maatschappelijke partners. Mooie voorbeelden van die samenwerking zijn het jeugdsportfonds, een uitgebreid cultuuraanbod en voor- en vroegschoolse educatie. Ons uitgangspunt is gebruik maken van de eigen kracht van mensen. Als de ontwikkeling van kinderen en jongeren belemmerd wordt, biedt de gemeente een stevig vangnet. De komende jaren zet de gemeente meer in op het samen met ouders opzetten van preventieprogramma's, het ondersteunen bij echtscheidingsproblematiek en het terugdringen van het beroep op de jeugd-GGz."

Het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) adviseert én biedt inwoners ondersteuning op het gebied van opgroeien en opvoeden. Jeugdigen en ouders kunnen bij het consultatiebureau, de schoolarts of één van de vier jeugdteams met hun vragen terecht. Bijvoorbeeld bij vragen over of problemen met slapen, zindelijkheid, voeding, school(keuze), dyslexie, handicap, relaties, seksualiteit, pesten, alcohol en drugs. Door de brede kennis en ervaring zijn de hulpverleners van de CJG-jeugdteams in staat veel hulpvragen zelf te beantwoorden. Als zwaardere, specialistische zorg nodig is, kan het CJG doorverwijzen naar een jeugdhulpaanbieder.