• Aart Aalbers

Veenendaal wil kantoren kunnen bouwen

VEENENDAAL De besluitvorming in het provinciehuis moet nog plaatsvinden, maar Veenendaal heeft in ieder geval een stevige lobby op gang gebracht om te voorkomen dat op bedrijventerreinen als De Batterijen en De Faktorij/De Vendel geen nieuwe kantoorruimte mag worden gebouwd.

Gerard van Wijk

Het college is in het verweer gekomen, partners zijn opgeroepen ook van zich te laten horen en de raad vaardigde twee leden uit haar midden af om de statenleden te overtuigen. Dorus Helsen en Henk van Soest kwamen met wat vragen van die statenleden terug in Veenendaal en daar heeft het college nu ook antwoord op gegeven.

LEEGSTAND Het gaat om het voorontwerp inpassingsplan kantoren. De provincie wil de grote leegstand van kantoren terugdringen en stelt zich op het standpunt dat eerst de lege ruimten gevuld moeten worden alvorens aan nieuwe kantoren te beginnen. Provinciale Staten moet zich nog uitspreken. Op zich is de gemeente Veenendaal het eens met het uitgangspunt dat de leegstand van kantoren moet worden aangepakt, maar wat nu dreigt te gebeuren kan voor Veenendaal desastreus uitpakken. Het plan van de provincie is volgens Veenendaal te veel gericht op beperkingen.

ONGEWENSTE VERSCHILLEN ,,Het schaadt de ruimtelijke kwaliteit van deze bedrijfsgebieden, het beperkt de ontwikkeling van een ict-campus en leidt tot ongewenste verschillen met andere gemeenten van de regio FoodValley", menen de wethouders. Ook bestaande bedrijven zouden in hun uitbreidingsmogelijkheden worden beperkt.

De wethouders Engbert Stroobosscher en Arianne Hollander vinden dat vastgoedadviseur DTZ te veel met een makelaarsbril naar de omvang van het leegstandspercentage heeft gekeken. ,,Wij hebben naar de daadwerkelijke leegstand gekeken." DTZ heeft ook een definitie van kantoren gehanteerd die afwijkt van de bestemmingsplannen. De vastgoedadviseur is uitgekomen op een percentage leegstand van kantoren van ruim 29 procent.

OMZETTEN Daar klopt volgens het college in Veenendaal niets van. Juli vorig jaar is de kantorenleegstand in kaart gebracht door een werkgroep, waarin bedrijfsleven en gemeente zitting hadden. Op pandniveau is de leegstand bekeken. ,,Het uiteindelijke leegstandspercentage op 1 september vorig jaar is 16,05 procent." Dat is dertien procent minder dan waarop de provincie zich in eerste instantie heeft gebaseerd. Met het omzetten van kantoren naar woningen, ook een vraag van statenleden, is Veenendaal al bezig. Bijvoorbeeld het stationsgebouw aan het Stationsplein en kantoorgebouw Carrefour aan de Vijftien Morgen.

OPGEOFFERD ,,Verder ligt de kantorenleegstand op de bedrijventerreinen langs de A12 en ruimtelijk afgezonderd van de woongebieden." De echte problematiek is volgens het college dat er landelijk veel buitenstedelijk gebied is dat wordt opgeofferd voor nieuwe kantoorontwikkelingen die elders leegstand veroorzaakt. Dat een halt toeroepen wordt niet bereikt door op bestaande bedrijventerreinen de gebruiksmogelijkheden te beperken.