• Robin van Lonkhuijsen

Veenendaal wil integraal kindcentrum in West

VEENENDAAL Het college van burgemeester en wethouders gaat maandag met de schoolbesturen van de beide basisscholen in West, De Vuurvlinder en De Achtbaan, een intentieverklaring ondertekenen om een zogenaamd Integraal Kindcentrum (IKC) te realiseren.

In dit concept gaan beide scholen samenwerken. Beide scholen zoeken samen een kinderopvangorganisatie die naast kinderopvang ook peuterwerk gaat doen en vroeg- en voorschoolse educatie. Het ondertekenen van de intentieverklaring is een eerste stap van de vele die genomen moeten worden om het kindcentrum tot stand te brengen.

Het nieuwe kindcentrum komt op de huidige locatie van De Vuurvlinder aan de Boerenzwaluw-Stormzwaluw. Er moet nog veel gebeuren voordat de deuren open kunnen. Zo wordt begin volgend jaar de buurt rondom de Boerenzwaluw-Stormzwaluw uitgenodigd om mee te denken over de realisatie van het gebouw en alles wat daarbij komt kijken. Volgens de planning is het gebouw eind 2018 klaar.