• ANP Foto

Veenendaal werkt aan lokaal actieplan vaccineren

VEENENDAAL De gemeente Veenendaal gaat in gesprek met onder meer kinderopvang en onderwijsinstellingen over ,,hoe zij aankijken tegen
vaccineren en welke rol zij hier in willen en kunnen nemen." Dat zegt het college in antwoord op schriftelijke vragen van de VVD. Gevraagd is of het
college bereid is in overleg te gaan met openbare en bijzondere kinderopvangen en onderwijsinstellingen over de mogelijkheden om niet-gevaccineerde kinderen te weigeren. Veenendaal heeft met 86,2 procent een lage vaccinatiegraad, bijna tien procent onder de veiligheidsnorm van 95
procent.

Gerard van Wijk

Het college wijst er op dat landelijk het wel of niet toelaten van niet- gevaccineerde kinderen volop punt van discussie is, met name voor wat betreft
de kinderopvang. Er is een commissie 'kinderopvang en vaccineren' ingesteld en die brengt voor 1 juli advies uit. Ook heeft D66 een initiatiefwetsvoorstel
ingediend over het weigeren van niet-gevaccineerde kinderen. Het college in Veenendaal vindt het daarom niet passend om op dit moment het gesprek aan te gaan om niet-gevaccineerde kinderen te weigeren.

Er worden volgens het college zoveel mogelijk gesprekken gevoerd met kinderopvang, verloskundigen, scholen, huisartsen en het convent van pastores om inzichtelijk te krijgen hoe zij tegen vaccinaties aankijken en welke rol zij willen nemen om samen met de gemeente en de GGD te werken aan een lokaal actieplan. ,,We grijpen elke gelegenheid aan om het thema vaccineren onder de aandacht te brengen." Momenteel zou de vaccinatiegraad in Veenendaal 88 procent zijn. ,,Dit betekent dat het risico op een uitbraak van een infectieziekte verhoogd is. Dit geldt met name voor mazelen, omdat mazelen een zeer besmettelijke ziekte is. Doordat de groepsimmuniteit bij een vaccinatiegraad onder de 90 procent niet optimaal is, kan de ziekte zich makkelijk onder de bevolking verspreiden."