• Jeroen van der Meyde

Veenendaal verruimt trouwmogelijkheden

VEENENDAAL Het college van Veenendaal verandert per 1 januari 2019 het reglement burgerlijke stand. Daarmee worden de mogelijkheden om te trouwen in Veenendaal verder verruimt. Zo wordt het mogelijk eenvoudig te trouwen, een trouwambtenaar uit een andere gemeente de ceremonie te laten voltrekken en worden de starttijden voor de plechtigheden flexibel.

In 2017 werden er in de gemeente Veenendaal 136 huwelijken gesloten. Daarvan waren er 74 betaald en 62 kosteloos. Ook werden nog eens 47 partnerregistraties afgehandeld waarvan 36 gratis.

Huwelijk zonder ceremonie De afgelopen jaren neemt de interesse voor kosteloze huwelijken en partnerregistraties toe. Dit heeft in Veenendaal een wachttijd van circa zes maanden tot gevolg. De behoefte om betrekkelijk eenvoudig en snel te trouwen neemt toe. Om die reden heeft het college besloten een eenvoudige huwelijksvoltrekking toe te voegen aan de huidige trouwmogelijkheden. Dit is een plechtigheid zonder ceremonie die, in tegenstelling tot de kosteloze huwelijken, wel door een buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand (BABS) wordt geleid. Aan eenvoudig trouwen zijn lagere legeskosten verbonden. De hoogte daarvan wordt later dit jaar bepaald.

Keuze trouwambtenaar De keuze voor de trouwambtenaar wordt vanaf het nieuwe jaar verder uitgebreid. Het bruidspaar mag naast een BABS uit Veenendaal, ook een BABS uit een andere gemeente de huwelijksvoltrekking laten leiden. Dit moet dan wel een trouwambtenaar zijn die in een andere gemeente daartoe aangesteld is.

Flexibel tijdstip Een andere wijziging is de tijden waarop huwelijken mogelijk zijn. Op dit moment start de ceremonie op het hele uur. Vanaf het nieuwe jaar is het startmoment flexibel, waardoor beter aangesloten kan worden bij de dagplanning van het bruidspaar. Het college maakt het ook mogelijk dat via de gemeente getuigen geleverd worden.

Luisteren Het college heeft geluisterd naar de behoeften vanuit de samenleving als het gaat om het trouwen. Deze behoefte is de afgelopen tijd sterk in ontwikkeling. Door flexibele, eigentijdse en uitvoerbare regels wil Veenendaal inwoners en mensen die graag in de gemeente een huwelijk of geregistreerd partnerschap willen aangaan, optimaal bedienen. Met dit besluit wordt hieraan uitvoering gegeven.

De nieuwe trouwregels treden per 1 januari 2019 in werking. De wijzigingen van de leges worden meegenomen in de aanpassing van de legesverordening aan het einde van het jaar.