Veenendaal verhaalt kosten winkeldiefstal op dader

VEENENDAAL Gemeente Veenendaal, Winkelstad Veenendaal, politie en het regionaal Platform Veilig Ondernemen Midden Nederland zijn gestart met de invoering van SODA. SODA is een simpel, maar doeltreffend middel om de schade van een diefstal direct op de dader te verhalen. Door de aanpak Directe Aansprakelijkstelling, kunnen ondernemers de dief een schadevergoeding laten betalen van 181 euro voor de tijd die zij kwijt zijn aan de afhandeling van de winkeldiefstal. Hiervoor hoeven zij niet zelf achter het geld aan, dat doet SODA voor hen. Een groot aantal winkeliers heeft al aangegeven SODA te gaan inzetten.

Burgemeester Wouter Kolff: ,,Ik zie SODA als een mooie mogelijkheid voor ondernemers om een vuist te maken tegen winkeldiefstal en het overtreden van een winkelontzegging. Het is goed dat de dader hiermee stevig bijdraagt aan de schade van een ondernemer." Samen met wethouder Economische Zaken Marco Verloop is hij enthousiast over het grote aantal deelnemende winkeliers. ,,Samen kunnen we zorgen we voor een prettig winkelklimaat in Veenendaal!"

SODA SODA is een organisatie die voor winkeliers de kosten van winkeldiefstal of de overtreding van een winkelontzegging verhaalt op de dader. Voorwaarde voor het kunnen verhalen van de schade is dat de dief aangehouden is en een proces-verbaal of boete krijgt. De rechter heeft bepaald dat een bedrag van 181 euro een redelijke vergoeding is voor de tijd die de ondernemer kwijt is aan de afhandeling van de winkeldiefstal. Kiest de ondernemer ervoor om deze vergoeding te laten verhalen door SODA, dan wordt 135 euro op zijn of haar rekening gestort. SODA verzorgt de administratieve afhandeling hiervan.

Zodra de ondernemer een winkeldief heeft aangehouden schakelt deze de politie in. De ondernemer vult twee formulieren in; het aangifteformulier voor de politie en het formulier voor SODA. De politie neemt de aanhouding over. De politie en de winkeldief ontvangen een afschrift van het SODA formulier. De ondernemer stuurt een afschrift naar SODA of dient de claim in via internet. SODA start de incasso en schakelt desnoods een incassobureau of deurwaarder in. In de praktijk blijkt dat vrijwel alle daders betalen en dat verdere maatregelen zelden nodig zijn.

UITROL De uitrol van SODA wordt ondersteund door het Platform Veilig Ondernemen Midden Nederland. SODA heeft de goedkeuring van stichting DAAD, die toeziet op juridische aspecten en transparantie. In de Stichting DAAD zijn de Nationale Politie, VNO/NCW, MKB Nederland en het verbond van verzekeraars vertegenwoordigd. Na een succesvolle uitrol in Utrecht en Dronten is nu ook Veenendaal aan de beurt. Allereerst zijn de ondernemers in het centrum uitgenodigd om mee te doen. En met resultaat: een groot deel van de ondernemers in het centrum doet mee. Ondernemers buiten het centrum zijn inmiddels ook al aangeschreven om zich aan te sluiten bij SODA.