• Aan de statige Kerkewijk is de komende maanden weinig statigs te ontdekken.

    Aart Aalbers

Veenendaal in Uitvoering: op vijf plekken werkzaamheden

VEENENDAAL Veenendalers ondervinden momenteel veel last van omleidingsroutes. Op maar liefst vijf plaatsen ligt de gehele straat of het fietspad eruit. Totaal zal de gemeente tussen de acht en tien miljoen euro aan facturen voor deze wegwerkzaamheden binnenkrijgen.

Aart Aalbers

Het is niet alleen de belangrijke verkeersader de Kerkewijk die er momenteel tussen Eikenlaan en Kanaalweg uit ligt, nee ook in de Dijkstraat is de aannemer nog volop aan het werk om een gemengd rioolstelsel aan te leggen en de straat van een nieuwe inrichting te voorzien. Eind dit jaar gaat de aannemer de Dijkstraat opleveren. Toen de aannemer vorige week de werkzaamheden aan de Kerkewijk startte was een omleidingsroute aangegeven. Toch reden velen verkeerd. Auto's reden op fietspaden en over eenrichtingsverkeer wegen.

SLUIPROUTE Frank Bartelds, woordvoerder van de gemeente Veenendaal: ,,We hebben geconstateerd dat automobilisten de fietsbrug Kastanjelaan/Trommelaar regelmatig gebruiken als sluiproute. Dat is oneigenlijk gebruik en daarmee strafbaar. Zowel de politie als onze boa's zijn hierover ingelicht."

HARD NODIG De Kerkewijk was volgens Bartelds aan een onderhoudsbeurt toe. ,,De Kerkewijk is 15 jaar geleden voor het laatst gerenoveerd. De verharding was van slechte kwaliteit. We leggen nu ook een hemelwaterriool onder de weg aan om wateroverlast te voorkomen." De werkzaamheden gebeuren in fases en zullen tot eind 2020 gaan duren."

WOLWEG De parkeerplaats tussen het gemeentehuis en het Schrijverspark wordt opgeheven. Door de Wolweg tijdelijk hierheen te verleggen wordt van de gelegenheid gebruik gemaakt om verkeershinder te voorkomen. Bartelds: ,,We gaan de Wolweg nu definitief inrichten. In november zal het zes ton kostende project afgerond worden. Om vernieling van de nieuwe straat te voorkomen zal, voor het bouwverkeer tijdens de afronding van Brouwerspoort, een aparte toegangsweg aan de zijde van de Raadhuisstraat worden gecreëerd."

VERTRAAGD De werkzaamheden aan de Zandstraat zijn door omstandigheden vertraagd. Hierdoor vallen deze nu tegelijkertijd en stonden niet genoteerd in het overzicht van werkzaamheden hetwelk de gemeente elk jaar maakt. Bartelds: ,,In dat gedeelte van de Zandstraat zullen de fietsers meer centraal gesteld gaan worden. We leggen gelijk een extra hemelwaterriool aan. We verwachten dat de Zandstraat in november gereed is."

FIETSPADEN Het fietspad langs de oostzijde van de Rondweg-West wordt vanaf het Rembrandtpark tot aan de Grote Beer in twee fases verdubbeld. Bartelds: ,,Het doel van deze werkzaamheden is om een veilige doorgaande fietsroute te creëren zonder de Rondweg-West over behoeven te steken. Over het fietspad aan de sportpark zijde is nog geen besluit genomen." Voor dit negen ton kostende project krijgt Veenendaal bijna drie ton subsidie.

NIEUW PROJECT In 2019 gaat de gemeente starten met de renovatie van de Industrielaan. Wederom een belangrijke verkeersader die zeker in het begin voor de naastgelegen wijken voor overlast zal gaan zorgen. Na enkele dagen treed gewenning op en neemt overlast af.