• Aart Aalbers

Veenendaal trekt jaarlijks 130.000 euro uit voor evenementen

VEENENDAAL De gemeente verstrekt jaarlijks 130.000 euro aan organisatoren van evenementen. Dat blijkt uit de nieuwe werkwijze en spelregels voor het evenementenbudget dat het college heeft vastgesteld.

Gerard van Wijk

Publieksevenementen kunnen het best in het centrum worden gehouden. Richt je op de regio, is het devies. Evenementen zijn er niet alleen voor de eigen inwoners, maar ook voor bezoekers uit de (wijde) regio. Na een rondgang langs alle betrokkenen wordt geconcludeerd dat versnippering van allerhande soort evenementen moet worden voorkomen. ,,Durf te kiezen voor evenementen die ondersteuning verdienen, ook al gaat dat ten koste van andere bestaande evenementen."

FESTIVALS ,,Met het vernieuwde beleid willen we er voor zorgen dat Veenendaal het gehele jaar door een aantrekkelijke woon- en leefgemeente is." Het budget (20.000 tot 25.000 euro) is verdeeld naar verschillende thema's, waarbij het de wens is om meer evenementen in festivalvorm te laten organiseren. De Stichting Winkelstad ontvangt euro's voor het organiseren van het muziekfestival, zomerfestival, Klassiek aan de Grift, intocht Sinterklaas en het decemberfestival. Voor de Stichting Veens/wijkteams is geld beschikbaar voor de organisatie van de straatspeeldag, Lampegietersoptochten, oudjaarsnacht (Panorama) en initiatieven uit de wijk.

De Stichting Sportservice krijgt een financiële bijdrage voor het organiseren van een internationaal sportevenement, zoals bijvoorbeeld de profwielerklassieker Arnhem Veenendaal Classic. De Stichting Lampegiet kan een bijdrage ontvangen voor de organisatie van het muziekfestival, voor 'proef cultuur' en voor Klassiek aan de Grift en de Stichting Oranjedag Veenendaal voor het vuurwerk op koningsdag, de vijfjaarlijkse lustrumviering van Bevrijdingsdag en de dodenherdenking.