• Archief BDUmedia

'Veenendaal spant de kroon in benadering kwetsbare personen'

VEENENDAAL ,,Ik heb met mijn organisatie met vele gemeenten van doen. Het spijt me dat het ik zeggen moet dat Veenendaal in een aantal opzichten de kroon spant in een afstandelijke, onpersoonlijke, klantonvriendelijke benadering bij veelal kwetsbare personen. Ik hoor meer minder vleiende verhalen over de gemeente Veenendaal."

Gerard van Wijk

Deze pittige uitspraken doet jurist en directeur Chr. Pieter Höweler van coachingbureau Mannaz AD(H)D-Coaching in een brief aan de gemeenteraad. De brief staat bij de ingekomen stukken ter bespreking in de raad van 18 oktober. Höweler is met zijn organisatie als zelfstandig, ambulant zorgverlener werkzaam bij een aantal zorgvragers in Veenendaal.

WANTROUWEN Höweler: ,,Via mijn klanten heb ik ook met enige regelmaat van doen met (delen van) de gemeentelijke organisatie, in het bijzonder met de Wmo. Ook heb ik ervaring met Werk en Inkomen. Ik verbaas me hoe ingewikkeld een aantal werkprocessen is georganiseerd. Wat daarbij opvalt is dat de bewoner eerder met wantrouwen tegemoet wordt getreden dan dat klantvriendelijkheid bij de gemeente Veenendaal hoogtij viert, hetgeen je toch mag verwachten van een organisatie waarmee vrijwel alle bewoners op een zeker moment (ongewild) van doen krijgen."

PGB De organisatie van de briefschrijver werkt al vijftien jaar via een PGB (persoons gebonden budget). ,,Daarmee is de zorgvrager autonoom en bepaalt zelf welke zorg(verlener) het meest passend is bij zijn of haar problematiek en is daarmee niet afhankelijk van een zorginstelling. Gelukkig is met de nieuwe Wmo het PGB gewaarborgd. Het lijkt er echter op dat de gemeente Veenendaal daar eigenlijk niet aan wil."

TEN EINDE RAAD Höweler noemt enkele voorbeelden die de stroperigheid van de gevolgde procedures moeten aantonen. Zo is in een bepaald geval de indicatie voor zorg via een PGB, na allerlei formalistische hobbels, na één jaar afgegeven. ,,Mijn cliënt was bij tijd en wijle ten einde raad en vroeg zich af door welk hoepeltje ze verder nog moest zien te springen. Zij heeft ADHD, vraagt niet voor niets om zorg en heeft moeite met het reageren op ambtelijke mails/brieven." Höweler maakt zich als oud-gemeenteambtenaar zorgen over de in zijn ogen verspilde ambtelijke capaciteit.

WANHOOP In een ander geval vraagt een bewoner met een ernstige problematiek, door de gemeente ook vastgesteld in het keukentafelgesprek, uitdrukkelijk om zorgverlening door de organisatie van Höweler, maar er wordt een indicatie afgegeven voor Zorg in Natura door Abrona. ,,Twee voorbeelden maken in mijn ogen duidelijk dat de gemeente Veenendaal het wettelijk vastgestelde recht om te kiezen voor een PGB tracht te frustreren en een zorgvrager tot wanhoop drijft om daarmee de eigen weg richting Zorg in Natura te kunnen volgen."

Het college wil niet reageren omdat de brief gericht is aan de gemeenteraad.