• Koen van Weel

Veenendaal: Over twintig jaar energieneutraal

VEENENDAAL Over twintig jaar moet Veenendaal energieneutraal zijn. Dat is althans het streven, uitgesproken in de gemeentelijke startnotitie 'Een energieneutraal Veenendaal in 2035'.

Gerard van Wijk

De gemeente wil zich inzetten om de opwekking van duurzame energie in Veenendaal te vergroten en streeft ernaar om in 2035 evenveel duurzame energie op te wekken als er in Veenendaal gebruikt wordt. ,,De ambitie is groot en loopt voor op de afspraken van het Energieakkoord en de ambities die er zijn bij de provincie Utrecht en de rijksoverheid."

Bij de voortrekkersrol past ook een waarschuwing. Namelijk dat de veranderingen op het energievlak vol onzekerheden zitten, technisch en sociaal-maatschappelijk. Er zal rekening moeten worden gehouden met ,,mislukkingen en op sommige momenten met onrust bij inwoners en bedrijven." Van alle betrokkenen worden grote investeringen verwacht, het is een verhaal van vallen en opstaan.

Het gaat om de plaatsing van windturbines, om één of meerdere biomassacentrales, om zonnepanelen, om isolatie en energiebesparing en om warmte-koude opslag en warmtepompen. Vastgesteld wordt overigens dat de gemeente zelf een bescheiden rol speelt, maar wel belangrijk is om bij inwoners, bedrijven en organisaties het energiebewustzijn te vergroten, het gedrag te beïnvloeden en voor te bereiden op een andere (energie)toekomst.

Volgens wethouder Nermina Kundic (milieu, D66) is de nu geformuleerde ambitie ook terug te vinden in het raadsprogramma. De gemeente gaat in gesprek met inwoners en bedrijven, die er zelf trouwens ook al mee aan de slag zijn. Niet alleen vanwege ideële motieven maar ook om financiële redenen.

De in het Energieakkoord gemaakte afspraken moeten een betaalbare en schone energievoorziening opleveren. Het levert werkgelegenheid op en er liggen kansen voor Nederland in de schone technologiemarkten. Duurzame energie mag zowel binnen als buiten de gemeente worden opgewekt.

,,Veenendaal wil ernaar streven om zoveel mogelijk binnen de gemeente op te wekken." Het energieverbruik in Veenendaal bedraagt 3008 TJ ofwel terajoule, waarbij 1 TJ gelijk staat aan het jaarlijkse energieverbruik van zestien huishoudens. Het aandeel duurzame energie is in Veenendaal nog beperkt. Om de vraag naar elektriciteit in te vullen zijn er 47 windturbines nodig, 11 voor de particuliere markt en 36 voor bedrijven. Vastgesteld wordt dat dit een onmogelijke ruimtelijke opgave is, maar drie windturbines op een bedrijventerrein, door sloop van leegstaande kantoren, is wel mogelijk.

Het gebruik van zonne-energie heeft grote potentie als alleen gekeken wordt naar het dakoppervlak in Veenendaal. Maar niet alle daken zijn geschikt. Eén of meerdere biomassacentrales is een mogelijkheid, op industrieterreinen of het buitengebied. Isolatie en energiebesparing bij bedrijven kan een grote bijdrage leveren aan een energieneutrale gemeente. De bedrijven zijn verantwoordelijk voor driekwart van het elektriciteitsverbruik en 68 procent van het aardgasverbruik.

Koude-warmte opslag kan interessant zijn voor grotere (kantoor)gebouwen. ,,Veenendaal is een compacte gemeente. Het een behoorlijke opgave (energieneutraal zijn) als we uitgaan van de huidige mogelijkheden. Maar er komen waarschijnlijk in de komende jaren nog veel technische ontwikkelingen die bijdragen aan de energietransitie." De opstellers van de startnotitie hebben er vertrouwen in. Zij schetsen allerlei futuristische vergezichten, dit alles om de klimaatdoelstellingen te halen.