• Foto: Aart Aalbers/BDU

Veenendaal 'op slot' zolang er geen nieuw college geïnstalleerd is

VEENENDAAL Zolang er geen nieuw college is gaat Veenendaal min of meer op slot. Dat moet de conclusie zijn na de raadsvergadering van donderdagavond waarin liefst 32 onderwerpen controversieel werden verklaard. Onderwerpen die als politiek gevoelig worden omschreven en waarvoor een 'volwaardig' college is vereist, en geen 'college met een gehavende status', zoals burgemeester Wouter Kolff het typeerde.

Gerard van Wijk

Zo zijn onder meer het actieplan vitale winkelstad en de evaluatie van de koopzondag naar een ongewisse toekomst verschoven. Tot ergernis van onder anderen VVD, Lokaal Veenendaal, PvdA en ProVeenendaal. ,,Ondernemers vinden dat de impasse moet worden doorbroken. Er is door een gezamenlijke actie bij alle betrokkenen veel energie losgekomen om het winkelcentrum te verlevendigen en dat moeten we nu niet de kop indrukken", aldus de VVD.

Maar een raadsmeerderheid vindt dat er best even gewacht kan worden op een nieuw te vormen college. De VVD sluit niet uit dat het nieuwe team er al vóór de kerst is. Anderen zijn daar somberder over. De PvdA denkt dat een nieuw college op z'n vroegst in januari kan worden geïnstalleerd, het kan ook februari of maart worden. ,,Al de onderwerpen die nu blijven liggen hebben dan een vertraging van een half jaar. Is dat naar de bevolking toe verantwoord?"

CHRISTENUNIE Lokaal Veenendaal vindt dat ook niet verantwoord. ,,De hele raad is niet demissionair, alleen het college. Waarom kunnen we niet gewoon doorgaan met de evaluatie van de koopzondag? U legt het hele proces stil." Deze roep om duidelijkheid en snelheid in de besluitvorming is met name gericht tegen de ChristenUnie. Volgens deze partij kunnen in het huidige stadium voorstellen niet worden voorzien van goede adviezen en daarom stemt de ChristenUnie voor uitstel van alle mogelijk politiek gevoelige onderwerpen. ,,We moeten nu een pas op de plaats maken. Een nieuw college kan mogelijk tot een andere besluitvorming komen, het zou zo maar kunnen dat er dan sprake is van een andere politieke kleur." De ChristenUnie zou zo maar deel kunnen uitmaken van dat nieuwe college, is de achterliggende gedachte.

URGENT Slechts twee onderwerpen ontsnappen aan het verschuiven naar de langere termijn. De positie van statushouders, door SP en GroenLinks als urgent bestempeld, en de strategische visie 2040 kunnen alsnog snel worden besproken. Ook VVD en D66 vinden dat besluitvorming over de statushouders (huisvesting, scholing en begeleiding naar werk) niet op de plank kan blijven liggen. Maar veel blijft dus wel op de plank liggen. Veenendaal is voor heel even, of langer, op slot gezet door de 'oude coalitiepartijen', met hulp van de ChristenUnie.