• gezelschap fietsdeskundigen

    Aart Aalbers

Veenendaal op jacht naar titel Fietsstad 2018

VEENENDAAL De gemeente Veenendaal is in de race om in 2018 of in ieder geval in 2020 Fietsstad van Nederland te worden. Zaterdag stapten een aantal ambtenaren van de Provincie Utrecht, gemeente Rhenen en Veenendaal, maar ook wethouder Engbert Stroobosscher op de fiets om een rondje langs onlangs aangelegde fietsprojecten te maken. Deze fietstocht maakte deel uit van het Wereldfietscongres Velocity.

Aart Aalbers

De deelnemers begonnen hun fietstocht door Veenendaal bij de Stationsstraat. Beleidsmedewerker verkeer Roel Dobbelsteijn vertelde onderweg over de Snelfietsroute Veenendaal/Ede die grotendeels is aangelegd en nog voor eind dit jaar een bewegwijzering krijgt. Ook de provincies Utrecht en Gelderland en het Rijk zijn blij met de Snelfietsroute en hebben daarom driekwart van de kosten voor hun rekening genomen. Dobbelsteijn verwees naar het onlangs aangebrachte rode asfalt op de Stationsstraat, die door Ede is ingericht als Fietsstraat. Hij kon melden dat de Griftweg op termijn ook een rode fietsstraat zal worden.   

VOORRANG Een volgende halte was de Prins Bernhardlaan, die momenteel op de schop gaat. Dobbelsteijn: ,,In dit project gaan we op de rotonde veel fietsvriendelijke zaken creëren. De provincie neemt de helft van de acht ton kostende fietsvoorzieningen voor haar rekening."

Bij oplevering hebben ook daar fietsers voorrang. Dobbelsteijn verklapte nog een geheimpje. ,,Op de rotonde komt een kunstwerk te staan in de vorm van een sloot met bruggetje als knipoog naar het verleden." Nabij Turkesteen aan de Hoogstraat staat sinds enige tijd een bord waarop het knooppunt netwerk is te zien, dat onlangs is uitgebreid met fietsroutes richting Ede en de Veluwe. Op deze plek eindigt ook de Snelfietsroute die via de Vijgendam en Spitsbergenweg naar Ede loopt. 

Hierna fietste het gezelschap, alleen maar over fietspaden, naar de vorig jaar aangelegde fietsbrug over het Valleikanaal bij het Panhuis. Een prachtige nieuwe verbinding met Veenendaal-West en een verbreed fietspad is met subsidie van de provincie Utrecht tot stand gekomen. De wethouder merkte nog op dat de oversteeklampjes langs de Rondweg-West nieuwe software krijgen. ,,Momenteel loopt de cirkel met lampjes snel terug en denkt men te kunnen gaan fietsen. Het laatste lampje blijft echter branden en dat ziet men dan niet meer. Met een bijna ongeluk tot gevolg."  

MONDING Vervolgens richting de Monding om de nieuwe veilige fietsoversteek met de 'Bikescout' in werking te zien. Stroobosscher is apetrots op dit nieuwe systeem dat met knipperlichten in de weg aangeeft dat er een fietser nadert. ,,We gaan het project na een jaar evalueren. Als het een succes is volgen er meer. Donderdag 29 juni zal het systeem officieel in werking worden gesteld." Het stopbord voor automobilisten is nu verdwenen. Wel moet men fietsers voorrang blijven verlenen. 

PRIJS De enquête voor de fietsstadverkiezing 2018 is op internet ondertussen gesloten. Niet minder dan 45.742 fietsers, waaronder zo'n 400 Veenendalers, hebben de enquête van de Fietsersbond ingevuld. Met spanning wacht men in Veenendaal af of alle genomen maatregelen op het gebied van de veiligheid en fietsgemak voor fietsers dermate gewaardeerd worden dat Veenendaal in december 2017 wordt uitgeroepen tot Fietsstad 2018.

In het jaar 2000 mocht Veenendaal zich ook Fietsstad noemen. Dat Veenendaal al op de goede weg is bewijst het feit dat in 2017 een landelijke tweede prijs is behaald op gebied van fietsvriendelijke verkeerslichten.