• ANP FOTO

Veenendaal moet betere afspraken met ontvangers van subsidie maken

VEENENDAAL Er moeten betere afspraken met ontvangers van subsidie worden gemaakt. Dat heeft de raad bij bespreking van de kadernota op een voorstel van ProVeenendaal unaniem besloten. Voor het aanvragen van (nieuwe) subsidies wordt gebruik gemaakt van een checklist, maar die blijkt uit het verslag van de accountant niet altijd te worden gehanteerd. Subsidies moeten bijdragen aan door de raad vastgestelde doelen. Tussen gemeente en subsidieontvangers worden afspraken gemaakt over de te verstrekken subsidie en de daarvoor te leveren prestaties.

Gerard van Wijk

,,Bij het beschrijven van de te leveren prestaties kan (nog) beter gebruik gemaakt worden van kritische prestatie indicatoren (KPI´s). Door het specifieker toepassen van KPI´s kan de gemeente beter in staat gesteld worden om afgesproken doelstellingen, processen en activiteiten bij te sturen, te verbeteren of te veranderen, zonder dat dit automatisch gaat leiden tot een verhoging van de subsidie.”

Op deze manier denkt de raad dat de gemeente gedurende het subsidiejaar kan toetsen of de afgesproken doelen/effecten op schema liggen of tussentijds moeten worden bijgestuurd. Daarvoor zou een subsidie volgsysteem in het leven geroepen moeten worden. De raad wil komend najaar geïnformeerd worden over de voortgang van de uitvoering van het voorstel.