• Vincent Jannink

Veenendaal maakt 75 woningen vrij voor statushouders

VEENENDAAL In de eerste helft van 2016 worden er in Veenendaal voor statushouders 75 woningen vrijgemaakt. Het gaat veelal om gezinnen. Voor de tweede helft van volgend jaar wordt een hoger aantal statushouders verwacht. Er komt een subsidieregeling voor de woningcorporaties. Het betreft de uitwerking van een verplichte toewijzing in verband met de verhoogde asielinstroom. Daarover hebben kabinet en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) een bestuursakkoord gesloten.

,,Het is een goed bestuursakkoord, gelukkig dat het Rijk ons als gemeenten ondersteund", zegt wethouder Arianne Hollander. In het akkoord zijn, behalve de toewijzing van woningen, ook andere zaken geregeld, zoals noodopvang, onderwijs, taaleis en instroom naar werk. De komst van statushouders geeft volgens de wethouder geen spanning op de woningmarkt, van verdringing van 'normale woningzoekenden' zou geen sprake zijn. De gemeente is ook bezig een leegstaand gebouw te transformeren naar woonruimte, zowel voor statushouders als mensen die al langer op de wachtlijst voor een woning staan. Volgend jaar zou dat al gerealiseerd kunnen worden.