• Pixabay

Veenendaal loodst zestig meter archief door versnipperaar

VEENENDAAL  Zestig meter archief is in het Veenendaalse gemeentehuis door de papierversnipperaar gegaan. Het is een jaarlijks gebeuren, waarbij behoedzaam wordt gekeken wat wel en niet dient te worden bewaard. De gemeentesecretaris wordt door het college gemachtigd de archiefbescheiden te laten vernietigen volgens bepaalde lijsten. De Archiefwet is hierbij leidend.

Gerard van Wijk

ARCHIEFWET Zo langzamerhand nemen digitale handelingen alle bescheiden op papier over, maar volgens wethouder Dylan Lochtenberg moet bepaalde besluitvorming op papier altijd achterhaald kunnen worden en daar moeten zowel bestuurders als inwoners op terug kunnen vallen. Het archief van de gemeente is van belang voor de bedrijfsvoering, de bewijs zoekende inwoner en vanuit cultuur-historisch perspectief. De Archiefwet 1995 verplicht de gemeente  om archiefbescheiden ,,in goede, geordende en toegankelijke staat te brengen en bewaren.”

De overkoepelende Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) is februari dit jaar gestart met het project 'Digitale archief op orde'. De gemeenten wordt inzicht gegeven hoe zij de digitale archieffunctie kunnen verbeteren, ontwikkelingen kunnen versnellen en praktisch toepasbaar maken. Veel documenten kunnen na afhandeling in één jaar of vijf jaar worden vernietigd, andere pas na tien jaar of langer. Het hangt ervan af waar het over gaat. In ieder geval moeten zaken of gebeurtenissen worden bewaard, met een voor de eigen gemeente uniek of bijzonder karakter. Daarvan heeft Veenendaal er ook wel een aantal.