• Aart Aalbers
 • Aart Aalbers
 • Aart Aalbers
 • Aart Aalbers
 • Aart Aalbers
 • Aart Aalbers
 • Aart Aalbers
 • Aart Aalbers
 • Aart Aalbers
 • Aart Aalbers
 • Aart Aalbers
 • Aart Aalbers

Veenendaal heeft weer wethouders na twee maanden

VEENENDAAL Na twee maanden heeft Veenendaal vanaf donderdagavond laat weer wethouders. Eind oktober traden de vijf wethouders af. Vier van hen zegden het vertrouwen op in wethouder Frits Beckerman, maar een raadsmeerderheid accepteerde niet dat daar geen argumenten bij geleverd werden. Waarna alle vijf ontslag aanboden. Onder regie van burgemeester Bort Koelewijn van de gemeente Kampen werd daarna een informatie- en formatieproces ingezet. Vier voormalige wethouders keren terug: Marco Verloop (SGP), Nermina Kundic (D66), Marieke Overduin (CDA) en Arianne Hollander (VVD). Nieuw is Engbert Stroobosscher, fractievoorzitter van de ChristenUnie.

De fractie van de ChristenUnie wordt vanaf nu voorgezeten door Dick Roodbeen, die eerder al eens wethouder was. Vrijdag is er een perspresentatie en wordt de portefeuilleverdeling officieel bekrachtigd. In de laatste raadsvergadering van het jaar werd het formatieproces doorgenomen. Dat ging niet zonder horten en stoten. De bestuurlijk-politieke kou is met het aantreden van het nieuwe college nog niet uit de lucht, zo bleek bij de soms emotionele discussie. Volgens de ChristenUnie doen de zogenaamde oppositiepartijen meer mee dan vroeger. De nieuwe coalitie kan bogen op 22 raadszetels, maar volgens Dick Roodbeen (CU) wordt het geen 22 tegen 11. ,,Geen calimerogedrag."

De ChristenUnie ,,stond echt niet te trappelen om aan de nieuwe coalitie mee te doen. ,,De eerste reactie was: ze zoeken het zelf maar uit." Maar de partij heeft toch haar verantwoordelijkheid genomen. De oppositie zette vraagtekens bij de onbaatzuchtige bedoelingen van de ChristenUnie. Uit het formatieverslag blijkt volgens Lokaal Veenendaal dat het weinig over de inhoud is gegaan. ,,De vier partijen die overbleven hielden elkaar vast en wilden op het pluche terugkeren. Wat doen met deze poppenkast", vroeg Kees Lochtenberg. Hij sprak van een zwarte dag voor bruisend Veenendaal. ,,Welkom in de nieuwe biblebelt hoofdstad met dit refo-liberale college", daarbij verwijzend naar het college met drie wethouders van confessionele huize. Deze terminologie wekte weer de boosheid op van onder meer Dick Both (SGP).