• Ted Walker

Veenendaal heeft voorkeur bij meeste inwoners Petenbos-zuid

VEENENDAAL ,,De groep die meer neigt naar Veenendaal dan naar Rhenen is duidelijk groter dan andersom." Dat is een van de uitkomsten van het onderzoek dat bureau Berenschot deed onder inwoners in het zuidelijk deel van Petenbos.

Gerard van Wijk

De vraag was met welke gemeente de inwoners zich identificeren. Vorig jaar kwam een eventuele grenscorrectie tussen Rhenen en Veenendaal in de publiciteit omdat bewoners lieten weten praktische hinder te hebben van de huidige, en vaak onduidelijke, situatie waarbij het kan gebeuren dat een voordeur in Rhenen ligt en de rest van de woning op Veenendaals grondgebied.

NIET IDEAAL De burgemeesters van Veenendaal en Rhenen waren het eind september vorig jaar al eens dat er bezwaren kleven aan de huidige gemeentegrens. Die loopt dwars door Veeneind, het deel van het Petenbos dat tegen de Cuneraweg aan ligt. Veenendaal zou het liefst de grens bij de Cuneraweg vast willen stellen, maar wil niet als de 'grote broer' optreden die het allemaal beter weet. ,,Wij hebben geen honger naar vierkante meters, maar het is duidelijk dat sommige bewoners de huidige situatie niet als ideaal beschouwen", zegt wethouder Engbert Stroobosscher.

GLASVEZEL Problemen waren er bij de aanleg van glasvezel (het ene huis werd aangesloten, het andere niet), verwarring bij postcodes en netnummers, bij het afhalen van postpakketten en bij het ophalen van afval. Het Rembrandt College heeft een dependance in de wijk en ondervindt financieel nadeel van de omstandigheid dat deze op Rhenens grondgebied ligt.

Het draagvlakonderzoek over een eventuele grenscorrectie is door 85 aangeschrevenen ingevuld: 74 woonadressen en 11 bedrijven. Zoals in het algemeen bij onderzoeken komt er geen eenduidig beeld naar voren. De politiek kan er dus alle kanten mee op. De raad van Rhenen is nu aan zet. De groep die tevreden is met de huidige situatie is even groot als de groep die ontevreden is. Argumenten van degenen die tevreden zijn: Rhenen heeft een beter imago dan Veenendaal, de huizenprijzen liggen hoger in Rhenen, de gemeente functioneert goed en de lijnen zijn korter, ook naar het bestuur.

Argumenten van degenen die ontevreden zijn: de grens is niet logisch, bezoekers en bezorgers kunnen adressen niet vinden (men belandt dikwijls in Achterberg), de kosten voor de OZB en gemeentelijke heffingen zijn in Rhenen hoger, men is in het dagelijks leven volledig gericht op Veenendaal en de voorzieningen daar. De helft van de ondervraagden vindt het in ieder geval belangrijk dat de grens al dan niet wordt verlegd.