• ANP Foto/Olaf Kraak

Veenendaal heeft vijf of zes daklozen

VEENENDAAL Veenendaal heeft vijf of zes daklozen, mensen die geen eigen woonruimte en geen eigen slaapplek hebben. Dat zegt het college in antwoord op schriftelijke vragen van de PvdA. Aanvankelijk was bij activiteiten van vrijwilligers van de zogeheten soepkar verondersteld dat er dertig tot veertig daklozen in Veenendaal zouden zijn. De daklozen zijn in beeld bij gemeente, zorgverleners en politie. Instellingen brengen inwoners die dakloos zijn of dreigen te worden ,,in beeld en bieden de nodige ondersteuning." Welzijnsorganisatie Veens heeft van de gemeente de opdracht gekregen ,,oren en ogen in de wijk" te zijn en vroegtijdig problemen te signaleren. Als dat nodig is kan met het Wmo-loket contact worden opgenomen voor ambulante ondersteuning of het Kwintes, waar geprobeerd wordt zorgwekkende zorgmijders te verleiden zorg te accepteren.

Veenendaal werkt aan het project 'zorg voor inwoners met verward gedrag' en er wordt in 2017 en 2018 gewerkt aan een sluitende GGz-keten. De gemeente heeft overigens geen specifiek beleid voor de opvang van daklozen. Voor maatschappelijke opvang valt Veenendaal onder de centrumgemeente Amersfoort. In Amersfoort zijn opvangmogelijkheden waar inwoners van Veenendaal gebruik van kunnen maken. ,,Zij hoeven bij extreme weersituaties niet buiten te slapen."