• Arie Kievit

Veenendaal heeft mogelijkheden voor extra opvangplekken asielzoekers

VEENENDAAL Het college voert een plan van aanpak asielzoekers en statushouders in Veenendaal uit. ,,Daarbij brengen wij de effecten van een hogere instroom van statushouders op de diverse gemeentelijke beleidsterreinen en de mogelijke extra inzet in kaart."

Rijk en provincies hebben afspraken gemaakt over het realiseren van extra opvangplekken voor asielzoekers zonder verblijfsstatus. Het college is nog niet benaderd om een bijdrage te leveren aan het voor de provincie Utrecht te realiseren aantal extra opvangplekken. ,,Wij zeggen niet bij voorbaat nee", zegt burgemeester Wouter Kolff. ,,Er is nog geen concreet verzoek, maar er zijn wel mogelijkheden in Veenendaal. De 26 Utrechtse burgemeesters en de commissaris van de koning hebben afgesproken schouder aan schouder op te trekken voor wat betreft de vluchtelingenstroom."

Bij de opgave van locaties die min of meer geschikt zijn spelen onder andere privacy, sanitaire voorzieningen, capaciteit en omgeving een rol. De gemeente heeft vorig jaar 109 statushouders gehuisvest. Dat is overeenkomstig de taakstelling. De gemeente krijgt per halfjaar een taakstelling voor het huisvesten van statushouders. In het eerste halfjaar van 2016 is voorzien in de huisvesting voor 75 statushouders. Medio mei wordt de taakstelling voor het tweede halfjaar verwacht. ,,Op grond van de verwachtingen schatten we in dat deze taakstelling hoger zal zijn dan voor het eerste halfjaar", schrijft het college in antwoord op schriftelijke vragen van D66.

Met woningbouwcorporaties en huurdersverenigingen worden jaarlijks prestatieafspraken gemaakt over het aantal te huisvesten statushouders. Er wordt nu bekeken hoe de huisvesting van statushouders en de sociale woningmarkt in balans kan worden gehouden. Er is 2370 euro beschikbaar voor de maatschappelijke begeleiding van een statushouder. De Stichting Vluchtelingenwerk voert deze trajecten voor de gemeente uit. Het formele inburgeringstraject is geen gemeentelijke verantwoordelijkheid. ,,Inburgeringsplichtigen zijn hier zelf verantwoordelijk voor en kunnen hierbij ondersteund worden door de Stichting Vluchtelingenwerk."

Label:

Vluchtelingen