Veenendaal heeft 108 gemeentelijke monumenten

VEENENDAAL - Er zijn in Veenendaal 108 objecten die zijn aangewezen als een gemeentelijk monument. Zes jaar geleden is de monumentenlijst geactualiseerd en toen zijn er 36 monumenten aan de lijst toegevoegd. Daarbij ging het onder meer om 'nieuwe' monumenten, dat wil zeggen panden die weliswaar nog geen historische waarde hebben maar uit architectonisch oogpunt symbolisch zijn voor een bepaalde periode. De lijst moet actueel gehouden worden en daarom zijn de door Welstand en Monumenten Midden Nederland aangepaste gemeentelijke monumenten nu door het college vastgesteld. Met de zogeheten 'aangepaste redengevende beschrijvingen'.