• Foto: Aart Aalbers/BDU

Veenendaal groeit sneller dan verwacht

VEENENDAAL Het inwonertal van Veenendaal groeit in de periode 2016-2040 naar 72.490. Dat zijn zevenduizend Veenendalers meer dan er volgens de meest recente cijfers nu wonen. De gemeentelijke woningmarktanalyse 2018 gebruikt de bevolkings- en huishoudensprognose van de provincie Utrecht.

Gerard van Wijk

Opvallend is dat de groei voor wat betreft het aantal inwoners sneller gaat dan de prognose aangeeft. De prognose voor het jaar 2020 geeft 64.940 inwoners aan, terwijl er eind mei al 65.200 Veenendalers waren. Behalve de autonome bevolkingsgroei komen ook mensen van buitenaf in Veenendaal wonen.

MIGRATIESALDO Veenendaal heeft een positief vestigingssaldo (migratie), evenals overigens de andere gemeenten binnen FoodValley. ,,Dit migratiesaldo is gestegen ten opzichte van eerdere jaren. Voor de toekomst is het migratiesaldo lastiger te bepalen dan het geboorteoverschot, omdat we te maken hebben met beleid (provinciaal, regio, gemeente) en met het aanbod", vermeldt de woningmarktanalyse.

In Veenendaal zijn tussen 2010 en 2017 bijna 2400 woningen gerealiseerd. De productie is gemiddeld 299 woningen jaarlijks. De helft bestaat uit woningen met een WOZ-waarde tot twee ton. Dit zijn woningen in de sociale en goedkope categorie.

REALISTISCH SCENARIO Het aantal huishoudens groeit per jaar in de periode tot 2040 met 250 tot 260 (naar 31.730 in 2040) en omgezet naar een woningbouwvraag vanuit de autonome bevolkingsgroei lijkt vervolgens ook 250 tot 260 woningen ,,voor de komende 10 jaar een realistisch scenario". Andere prognoses reppen van 275 of zelfs 300 woningen. In verband met het beleid van de provincie en regio wordt dit ,,eerder een voorzichtige dan te optimistische inschatting" genoemd.

Maar er komen dus ook mensen van buiten naar Veenendaal. Als de inwonersprognose voor 2020 nu al aan de voorzichtige kant blijkt te zijn, is het niet uitgesloten dat het inwonertal van Veenendaal over ruim twintig jaar meer in de buurt van 75.000 zal zijn.

GRENZEN Veenendaal heeft op dit moment een hoog bouwvolume. Niet alleen in Veenendaal-Oost wordt gebouwd, ook in het Pionierkwartier (onderdeel van het Stationskwartier), Brouwerspoort en andere delen in het centrum, de entree bij Veenendaal-West en andere 'inbreidingen'. Maar de bouwmogelijkheden houden een keer op, Veenendaal loopt tegen haar grenzen op.

Voor dit jaar zijn er 329 woningen gepland en voor volgend jaar 630, maar ,,de doorgang van alle woningen is niet zeker".