• Piroschka van de Wouw

Veenendaal gaat praten over vervroeging zondagopenstelling

VEENENDAAL In de raadsvergadering van 17 april neemt de raad van Veenendaal een besluit op een initiatiefvoorstel van Lokaal Veenendaal om de zondagopenstelling van winkels één uur te vervroegen. In plaats van 13.00 uur kunnen de winkels dan om 12.00 uur open.

Gerard van Wijk

Het gaat niet om meer uren. De deur van de winkels zou dan in plaats van 18.00 uur om 17.00 uur dicht gaan. Lokaal Veenendaal wil de winkelopenstelling op zon- en feestdagen meer laten aansluiten bij de wensen van de bezoekers en ondernemers die gebruik maken van deze openstelling.

SIGNALEN De partij zegt vanuit de samenleving, ondernemers en organisaties signalen te ontvangen over het late aanvangstijdstip. Het vroegere aanvangstijdstip zou ook aansluiten bij de situatie in omliggende gemeenten. Volgens wethouder Dylan Lochtenberg past het initiatiefvoorstel binnen de afspraken die vorig jaar zijn gemaakt bij de vaststelling van het raadsprogramma. Het college heeft er verder geen wensen of bedenkingen bij.

December 2017 besloot de raad een algemene vrijstelling te verlenen voor de opening op zon- en feestdagen van supermarkten en bouwmarkten. In het kernwinkelgebied mochten vanaf dat tijdstip de winkels twaalfmaal per jaar open op zon- en feestdagen.