• Foodvalley NL

Veenendaal gaat kritisch kijken naar nut FoodValley

VEENENDAAL Burgemeester Gert-Jan Kats heeft de gemeenteraad aangeboden deze zomer een informatiebijeenkomst te organiseren over nut en noodzaak van FoodValley. Daarover zijn de meningen in de raad verdeeld.

Gerard van Wijk

De ene partij (zoals Lokaal Veenendaal) vraagt zich af wat het samenwerkingsverband nou eigenlijk voor meerwaarde voor Veenendaal heeft. De andere partij (zoals de VVD) vindt de meerwaarde overduidelijk. Met een kritisch oog naar FoodValley kijken vinden andere partijen terecht. Het idee is dat de raad bij dit soort vormen van samenwerking aan invloed inboet.

SAMENWERKING Samen met zeven andere gemeenten maakt Veenendaal onderdeel uit van FoodValley. ,,Dit samenwerkingsverband is opgericht om als regionale overheid een bijdrage te leveren aan het ontwikkelen van de Food Valley regio tot een Europese topregio en internationale thuisbasis voor bedrijven en kennis- en onderzoeksinstellingen voor duurzame en gezonde voeding en de gezonde mens."

VERBETERING Toen hij naar Veenendaal kwam dacht burgemeester Gert-Jan Kats ook aan de ,,mooie regio Food Valley. Waar overheid, kennisinstellingen en ondernemers met elkaar samenwerken om de economische ontwikkeling en innovatie in de foodsector te faciliteren en de kwaliteit van de leefomgeving te stimuleren. Veel andere regio's zijn geïnteresseerd, zij zouden dat ook wel willen. Er zijn uiteraard altijd verbeteringen mogelijk."

BESLOTEN Yvonne Bottema (VVD) is afgevaardigde namens de raad in de regiocommissie FoodValley. Zij informeert met enige regelmaat over de gang van zaken. Maar wat in het bestuur wordt besproken blijft in principe besloten. Lokaal Veenendaal stelt dat Veenendaal veel ambtelijke inzet levert, maar kennelijk ,,dragen we bij aan de doelstellingen van anderen."

VRAAGTEKENS Samen met de raad wil de burgemeester een informatiebijeenkomst organiseren om duidelijk te krijgen wat FoodValley doet en wat het inhoudt. En welke invloed heeft de raad daarop? Want daarover worden zowat ieder jaar vraagtekens in de raad bij gezet. Wat kost het en wat brengt het op? Daarom moeten volgens Kats de resultaten gekwantificeerd worden. Ook brengt hij de forse financiële bijdrage van het Rijk in herinnering. Daar wordt ook niet zomaar met geld gestrooid.

BIJDRAGE Het algemeen bestuur van FoodValley stelt de begroting vast en beslist over verhoging van de inwonerbijdrage. Waar Veenendaal in de beginjaren nog geen twee euro per inwoner bijdroeg is dat nu 3,24 euro geworden. FoodValley heeft weinig mensen in dienst en een klein kantoor in Ede. Dat kost geld.