• Eigen grondgraven op een grafveld op de Algemene Begraafplaats aan de Munnikenweg.

    Aart Aalbers

Veenendaal gaat graven ruimen

VEENENDAAL Er is een tijd geweest dat behoudend Veenendaal er niet aan moest denken dat er graven geruimd zouden gaan worden op de algemene begraafplaats De Munnikenhof. Twee decennia geleden nog leidde een voorzichtig idee in die richting tot ophef in de gemeenteraad. Als alternatief werd gedacht aan uitbreiding van de begraafplaats en werden er plekken in kaart gebracht voor een tweede begraafplaats.

Gerard van Wijk

Zo ver is het niet gekomen en het hoeft vooralsnog ook niet. Anno 2019 heeft het college een voorstel gedaan tot herziening van de beheersverordening voor de begraafplaats. Er wordt gerept van een zorgvuldig en respectvol omgaan bij het ruimen van graven en er wordt een ruimingsprotocol opgesteld, dat volgend jaar gereed is. Dan kan tot ruiming worden overgegaan. Zonder ruiming is de capaciteit van de begraafplaats tot 2026 toereikend en met ruiming tot 2035.

GRAFMONUMENTEN Tot nu toe zijn in Veenendaal nooit graven geruimd. Dat had onder meer te maken met een inventarisatie, in samenwerking met een werkgroep van de Historische Vereniging Oud Veenendaal, van historisch waardevolle grafmonumenten op het oude gedeelte van de begraafplaats. Het gaat om circa zesduizend personen die daar begraven liggen. Het onderzoek naar markante Veenendalers en historische personen uit Veenendaal en omgeving duurt nog enige jaren.

Totaal komen er 383 graven beschikbaar om te ruimen. Het kan zijn dat er nog langer dan geschat begraven kan worden. Het aantal crematies neemt toe en de groei van Veenendaal vertraagt. Tot 2045 zou het aantal inwoners met ongeveer vierduizend toenemen, van ruim 65.000 nu naar 69.000.

ONDERHOUD Anders dan twintig jaar geleden besteden in de raadscommissie alleen VVD en SGP nog aandacht aan het gewenste zorgvuldige en respectvolle ruimen. De ChristenUnie is bij monde van Tineke Bette blij met de goede en zorgvuldige uitvoering van het burgerinitiatief, waarbij historisch waardevolle grafmonumenten in kaart worden gebracht.

Op de ruim honderd jaar geleden in gebruik genomen begraafplaats blijft het groene karakter behouden. Bette maakt zich sterk voor goed onderhoud van het kindergrafveld. Nu is alles met gras overdekt en moet je over de graven lopen om een graf te zoeken.

SGP en PvdA opperen dat bij graven die niet worden geruimd infobordjes worden geplaatst met een verklarende tekst. Maar daar is wethouder Engbert Stroobosscher niet van gecharmeerd. ,,We moeten waken voor onderscheid. Het gaat om een groot aantal graven, zeker op het oude gedeelte."

VERLENGEN Denk herinnert aan de eeuwige grafrust die voor moslims belangrijk is. ,,Jongere moslims willen steeds vaker in Nederland worden begraven." Een graf is in principe voor 30 jaar en kan steeds met 10 jaar worden verlengd, mits er wordt betaald, aldus de wethouder. ,,Dat geldt voor iedereen die dat wil."