• Ton Dijkstra

Veenendaal gaat experimenteren met parkeren

VEENENDAAL ,,Ik wil graag experimenteren met parkeren", zei wethouder Engbert Stroobosscher donderdagavond in de raadsvergadering. Die weg gaat het ook op. Het betekent in de praktijk dat de huidige parkeernorm blijft gehandhaafd, maar dat er per wijk meer naar maatwerk wordt gestreefd.

De discussie ontstond door de vaststelling van het bestemmingsplan voor het eerste IKC (kindcentrum) in Veenendaal. Er kwam een motie op tafel van Pro Veenendaal, ondersteund door Lokaal Veenendaal, ChristenUnie, PvdA en SP, die aangenomen werd.

MILIEUBEWUST De indieners van de motie willen graag minder parkeerplaatsen dan de 40 die zijn gepland. Personeelsleden van het IKC zouden aan de overzijde moeten parkeren, op het parkeerterrein van de sportclubs op het Panhuis. ,,Het gaat erom het aantal vervoersmiddelen terug te brengen, ook ouders zouden daar aan mee moeten werken." Deze strategie zou bij de volgende IKC's ook moeten worden toegepast. ,,Meer milieubewustwording is belangrijk, slimmer omgaan met autoverkeer."

MAATWERK De wethouder begrijpt de motie en ziet het als ondersteuning van het beleid. Personeelsleden van het IKC en ouders die kinderen naar school brengen en weer ophalen zouden dat zoveel mogelijk lopend of op de fiets moeten doen. Ouders die na het naar school brengen van de kinderen naar hun werk gaan zouden kunnen poolen. ,,Kom op de fiets, dat kost je niets", aldus de wethouder. ,,We moeten zorgen voor een betere omgevingskwaliteit, we willen een groenere omgeving. Dat betekent minder parkeerplaatsen, maar bij parkeren op maat kan het in sommige situaties ook leiden tot meer parkeerplaatsen."