• De beoogde plek voor een woontoren aan de 1ste Melmseweg.

    Aart Aalbers

Veenendaal gaat de lucht in

VEENENDAAL Veenendaal gaat de lucht in, maar de vraag is hoeveel de lucht in. Aan de hand van een notitie overwegingen en afwegingen over hoogbouw gaat de gemeenteraad zich daar binnenkort over buigen. Een aantal jaren geleden is daarvoor een maximale hoogte van 21 meter vastgesteld, met hogere accenten bij de entrees van de gemeente. Maar het aantal woningzoekenden is nog steeds aanzienlijk en de ruimte beperkt. Om ook niet te veel groen op te moeten offeren is de keus dan snel gemaakt: de lucht in. 

Gerard van Wijk

Zijn er redenen om af te wijken van de eerder vastgelegde bouwhoogten? Dat is de vraag waar een antwoord op gegeven moet worden. Er zijn twee plekken waar dit nu speelt: bij de bouw van een woontoren nabij de 1ste Melmseweg, Nieuweweg, Rondweg-West alsmede op de hoek Industrielaan-Groeneveldselaan. De bewoners van de Nieuweweg kwamen eerder in opstand, zij vonden de bebouwing langs hun weg te manifest. Daarop is het ontwerp aangepast en als compensatie gaat de geplande woontoren hoger uitvallen. De entree bij Veenendaal-West zou van 45 naar 55 meter hoog gaan. Of wellicht nog hoger.

Een nieuwe stadsentree langs de Rondweg-Oost kan veertig meter hoog worden. De bebouwing langs de stedelijke as Industrielaan-Wageningselaan naar 15 tot 18 meter met accenten tot dertig meter. ,,Een nieuw woonmilieu op het bedrijventerrein Het Ambacht met een mix van grondgebonden bebouwing, middelhoogbouw en accenten tot maximaal 36 meter.” Een beperkt aantal hogere gebouwen verspreid over het plangebied, volgens de notitie.

VOOROORDELEN ,,Over hoogbouw bestaan diverse vooroordelen: hoogbouw is synoniem aan stedelijkheid, het is een oplossing voor woningnood, vaak goedkoper dan laagbouw en hoogbouw levert geld op. Deze vooroordelen zijn niet zo eenvoudig te stellen en ook niet makkelijk te weerleggen. Wat wel kan worden gesteld is dat hoogbouw altijd invloed heeft op zijn omgeving.” Het accentueert in Veenendaal, voor wie daar nog niet van overtuigd was, de overgang van een dorp naar een stad.

De onderzoekers hebben zich de vraag gesteld tot welke hoogte een gebouw nog past bij de schaal en het imago van Veenendaal. Het gaat volgens hen uiteindelijk om de gemeentelijke ambitie: hoe wil Veenendaal zich profileren?

,,Voor een stad die zuinig met schaarse grond om wil gaan en een breed assortiment woningen wil bouwen is hoogbouw een mogelijk programmaonderdeel. Hoogbouw vereist inpassing van de woningtypen in de lokale woningmarkt.”

Met de huidige hoogtes uit de Structuurvisie is een gelijkmatige en evenwichtige inpassing van hogere bebouwing volgens de onderzoekers mogelijk. Er is sprake van een oplopende reeks: tien meter voor grondgebonden woningen, gemiddeld 27 meter voor flats en 45 meter voor de hoogste accenten.