• Lex van Lieshout

Veenendaal gaat adresproblematiek te lijf

VEENENDAAL De gemeente Veenendaal gaat woon- en adresproblematiek harder aanpakken. Daarvoor gaat de gemeente samenwerken met ketenpartners Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV), Sociale Verzekeringsbank (SVB), Politie, Belastingdienst MKB en Belastingdienst Toeslagen. ,,Door samen te controleren op adressen verbetert de kwaliteit van de Basisregistratie Personen (BRP) en komt fraude eerder aan het licht'', zegt burgemeester Gert-Jan Kats. Daarnaast wordt ook duidelijk op welke adressen wel zorg- en ondersteuningsvragen zijn, maar waar nog geen ondersteuning geboden wordt.

,,Vanuit de gezamenlijke controles zijn we niet alleen één overheid waar het gaat om handhaving, maar kunnen we signaleren waar ondersteuning nodig is en zorgen dat de ondersteuning geboden wordt", legt burgemeester Kats uit. ,,Door met onze partners samen te werken en dat ook met partners samen uit te voeren wordt het werk efficiënter en effectiever. Onrechtmatig gebruik van panden, bewoning of uitkeringen pakken we aan om zo het geld te kunnen besteden waar dat hoort. Dat is bij de inwoners die zorg echt nodig hebben."

FRAUDE TERUGDRINGEN Door de samenwerking met partners verwacht de gemeente meer te kunnen doen aan het terugdringen van uitkeringsfraude, belastingfraude en onrechtmatig gebruik van toeslagen, het terugdringen van leegstand, overbewoning of illegale bewoning, onderhuur, onrechtmatig gebruik, overlast en het verbeteren van de leefbaarheid.

ONDERSTEUNING BIEDEN Ook verwacht de gemeente door de juiste signalen meer inwoners met schuldenproblematiek te kunnen helpen en ondersteuning te bieden bij het niet benutten van regelingen die er voor deze mensen zijn. Kats: ,,Zorgmijders komen eerder aan het licht en kunnen ondersteuning krijgen. Ook willen we vroegtijdige schuldenproblematiek en huisuitzettingsprocedures voorkomen. Het project zal worden uitgevoerd onder de vlag van de Landelijke Stuurgroep Interventieteams en de gemeente wordt daarbij begeleid door het Kenniscentrum Handhaving en Naleving van VNG.''