• Aart Aalbers

Veenendaal gaat 265 zieke essen kappen

VEENENDAAL Veenendaal gaat de 265 meest urgente bomen (essen) die lijden aan de essentaksterfte kappen. Er wordt herplant met een variatie aan toekomstbestendige soorten. De bomen die gekapt gaan worden, leiden volgens de gemeente in ernstige mate aan de essentaksterfte en vormen vanwege kans op afbrekende takken een gevaar voor de omgeving. De essentaksterfte is in 2016 massaal over Nederland verspreid en is afkomstig uit Oost-Europa. Bestrijding van de ziekte is op dit moment onmogelijk.

De ziekte, die veroorzaakt wordt door een schimmel, zorgde in 2010 in het noorden van het land voor aantasting van grote stukken bos. In 2016 brak de huidige, veel heviger epidemie uit. De ziekte zorgt in heel Nederland voor sterfte onder essen en extra kosten voor gemeenten en natuurbeheerders.

Wethouder Engbert Stroobosscher licht de aanpak toe. ,,We volgen het beleid dat deskundige organisaties in Nederland aanraden om bomen zo lang mogelijk te behouden. Van de 684 ernstig aangetaste essen worden nu de 265 meest urgente bomen gekapt omdat ze een veiligheidsrisico met zich meebrengen. Denk aan het afbreken van grote takken die op fietspaden of wegen kunnen vallen. Ook het belang van de boomstructuur speelt een rol." In Veenendaal staan 3300 essen. Dit is tien procent van het bomenbestand.

HERPLANT ,,Waar mogelijk worden nieuwe bomen op dezelfde plaats terug geplant", benadrukt Stroobosscher. Dit zal op 230 plekken het geval zijn. Op de overige plaatsen is de groeiplaats naar de huidige inzichten onvoldoende en wordt voor de vervangende boom een andere plek gezocht."

Een groot deel van de te kappen essen (237) staan op bedrijventerreinen. De overige 28 te kappen essen staan op het Schrijverspark, de Polderweg en de Spitsbergenweg. De gemeente gaat omliggende bedrijven en omwonenden informeren over de verdere uitwerking.

MEERJARENAANPAK Deze kap en herplant vormt fase 1 van een meerjarenaanpak. Uitvoering staat gepland in de winter 2017/2018. Stroobosscher: ,,Hoe het verdere verloop van de bomenziekte eruit gaat zien is nog onduidelijk. De essen worden jaarlijks gemonitord. Zeker is dat een groot deel van de essen het niet zullen redden. Europese specialisten noemen overlevingspercentages die uiteenlopen van twee tot dertig procent. De toekomst zal dit uitwijzen.''

,,Onvermijdelijk is dat er hier en daar gaten in bomenlanen komen of kleinere bomen dan men gewend was", vervolgt Stroobosscher. ,,Deze ingreep is echter nodig om in de toekomst weer te kunnen genieten en profiteren van een gezonde, volwaardige, gevarieerde bomenstructuur. Dit is van groot belang. Niet alleen voor een mooie leefbare stad, maar ook vanuit het oogpunt van ecologie, luchtkwaliteit en klimaatbestendigheid."