• Hoogbouw aan de 1e Melmseweg in Veenendaal.

    Aart Aalbers

Veenendaal droomt van uitbreiding

VEENENDAAL Het was een terloopse opmerking van de wethouder. Hoe groot wil Veenendaal worden, dat is de vraag, stelde wethouder Engbert Stroobosscher tijdens een vergadering van de raadscommissie. Hij gaf alvast een voorzet. De discussie over groei en bloei van de gemeente komt ter sprake in de nog vorm te geven omgevingsvisie. ,,Maar dat kan niet alleen met inbreiding, dat levert hoogstens drieduizend woningen op en dan stopt het.”

Gerard van Wijk

De discussie over groei en bloei wordt gevoerd met de samenleving en de raad. De achterliggende gedachte bij de bestuurlijke besluitvorming is steeds dat groei nodig is voor onder andere het doen van investeringen en behoud van werkgelegenheid. Veenendaal is druk doende alle mogelijkheden, klein en groter, te benutten om te bouwen. Inbreiding oftewel bouwen in de bebouwde omgeving, houdt een keer op en voor uitbreiding loopt de gemeente tegen haar grenzen aan. Qua oppervlak is Veenendaal een redelijk kleine gemeente, ruim 65.000 inwoners op 19,81 vierkante kilometer, waarvan 0,17 vierkante kilometer water.

WELKE KANT? Uitbreiding dus, het hoge woord is er uit. Maar uitbreiding naar welke kant? Geen gemeente zit er op te wachten iets van haar grondgebied te moeten prijsgeven. Al zal het aantal gemeenten door herindelingen vanaf het nieuwe jaar wederom veel minder gemeenten tellen. Bestuurders hoeden zich in het algemeen voor uitspraken in het openbaar over uitbreiding. Maar ze dromen er wel van.

,,Ziet u mogelijkheden tot uitbreiding?", vroeg SP'er Sietse van der Bij aan de wethouder. Daar kwam uiteraard geen duidelijk antwoord op. Maar het zal ook duidelijk zijn dat Veenendaal op enige termijn over de mogelijkheden tot uitbreiding van het grensgebied in discussie zal gaan. Te beginnen met het groei- en bloeiscenario in de omgevingsvisie.

HOOGBOUW De discussie ontstond bij bespreking van de overwegingen en afwegingen over hoogbouw in Veenendaal. Niet alleen de wethouder vraagt zich af hoe groot Veenendaal wil worden. Hoeveel inwoners willen wij in Veenendaal, vragen SGP en SP. De centrale vraag is wat Veenendaal ambieert, stelt het CDA. Het wordt wel veel stads, maar informatie uit de achterban laat zien dat mensen niet te groot hoeven te wonen, maar wel met een tuin. De toekomst zal het leren. Voorlopig gaat het over hoogbouw. Het mag best wat hoger dan tot nu toe gebouwd, is de algemene strekking. Maar volgens de PvdA dan wel met objectieve criteria als richtsnoer en niet alleen architectonische.

De gemeentelijke notitie laat zien dat hoogbouw lokaal sporadisch voorkomt. ,,Woonwijken met laagbouw domineren.” Uitzonderingen zijn de in de jaren zestig en zeventig gebouwde flats in Engelenburg, Zuiderkruis, Prins Willem-Alexander Park en Morgenster. Vanaf het millennium is het hier en daar wat hoger geworden: Entrada en Solida (40 meter) aan de Prins Clauslaan, nieuwbouw De Shelter (26 meter) en nieuwbouw langs de Industrielaan (18 meter).

LUCHT IN Bij het vaststellen van de Structuurvisie 2025 zijn verschillende hoogtes bepaald: 45 meter bij de entrees langs de A12, 25 tot 35 meter bij de twee rondwegen en langs de as Industrielaan-'t Goeie Spoor 15 meter met accenten tot 30 meter. Nu wordt al gesproken van hoogtes tot 55 en wellicht 60 meter op plekken waar dat kan en waarbij omwonenden zijn gehoord. Inbreiding gaat meer de lucht in, uitbreiding komt nog.