• Ondernemer René van Holsteijn vertelt collega's in Soest over de ervaringen op het gebied van energietransitie in Veenendaal.

    Jaap van den Broek

Veenendaal deelt ervaringen energietransitie

VEENENDAAL/SOEST Als voorzitter van de commissie duurzaam ondernemen heeft René van Holsteijn van Bedrijvenkring Ondernemend Veenendaal veel ervaring opgedaan bij de energietransitie in Veenendaal. Hij was in Soest gastspreker bij de Soester Zakenkring tijdens een lunchbijeenkomst over energietransitie.

Collega-ondernemers in Soest toonden veel interesse voor Van Holsteijns expertise. ,,In 2017 startten wij in samenwerking met ECONNETIC het project 'Zon op Bedrijfsdaken' omdat bedrijventerreinen veel potentieel bieden voor het opwekken van duurzame energie. Vaak blijft deze potentie onbenut, omdat ondernemers de investering in duurzame energie als grote drempel ervaren. Met 'Zon op Bedrijfsdaken' wordt deze drempel weggenomen omdat daken van bedrijfspanden worden gebundeld tot een grootschalig project. Hierdoor gaan de inkoopkosten omlaag, komt het project in aanmerking voor goedkopere projectfinanciering én worden de eigenaren volledig ontzorgd. Wij ontvingen een SDE-subsidie voor 83.000 zonnepanelen."

Van Holsteijn gaf de ondernemers in Soest (en Soesterberg) een aantal tips: ,,Draag beleid met overtuiging uit als bedrijfsvereniging. Betrek ondernemers met expertise erbij. Laat goede voorbeelden zien en trek samen op met de gemeente."