• Gemeente Veenendaal

Veenendaal bundelt krachten om werkgelegenheid te versterken

VEENENDAAL Vertegenwoordigers van de gemeente Veenendaal, Bedrijvenkring Veenendaal (BKV), de Coöperatieve Verenigingen Bedrijventerreinen, Winkelstad Veenendaal, ICT-Valley, ZZP-Valley en onderwijsinstellingen hebben donderdag 14 april het convenant Taskforce Ondernemend Veenendaal ondertekend. Het doel van dit convenant is om door bundeling van krachten de werkgelegenheid in Veenendaal te behouden en verder te versterken.

Het convenant is opgesteld om de samenwerking op een aantal thema's verder vorm te geven. Om de werkgelegenheid in Veenendaal te behouden of verder te versterken worden op de thema's vestigingsklimaat, profilering en werk verschillende acties uitgevoerd. Voorbeelden van acties zijn een groot zonnepanelenproject op de bedrijventerreinen, het Honderdbanenplan voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt en inbound marketing voor de werving van ICT-bedrijven.

De gemeente heeft begin 2012 met de Bedrijvenkring Veenendaal een letter of intent Ondernemend Veenendaal afgesloten. Uit deze overeenkomst is de Taskforce Ondernemend Veenendaal ontstaan, waarbinnen een aantal thema's is opgepakt door bedrijfsleven en gemeente. In de afgelopen periode zijn ook de Stichting Winkelstad, het Platform Coöperatieve Verenigingen, ZZP-Valley, ICT-Valley en het onderwijs hierbij aangesloten.

De Taskforce en het Veenendaalse bedrijfsleven zijn in 2014 en 2015 betrokken geweest bij het opstellen van de beleidsnotitie 'De Kracht van Ondernemend Veenendaal'. Bij het eerste evaluatiemoment van dit beleidsdocument bleek er behoefte te bestaan aan het opstellen van een nieuw convenant om duidelijk aan te geven dat de partijen gezamenlijk de schouders onder de Veenendaalse economie zetten.

VERSTERKING ECONOMIE Wethouder Marco Verloop en Wim Werkman, voorzitter van de Bedrijvenkring Veenendaal, zien het convenant als een versterking van de lokale economie. ,,We hebben ervoor gekozen om meer partijen te binden aan de Veenendaalse economie. En die partijen staan daar ook voor open. Een goed functionerende economie is immers in ieders voordeel. Door samen projecten uit te voeren en actief in te spelen op kansen, worden we allemaal sterker."