• Volgens bewonersplatform Hoogspan veroorzaken hoogspanningslijnen elektrische en magnetische velden.

    Henny Jansen

Veenendaal blijft aarzelen met h-lijn

VEENENDAAL ,,Het leeft bij de mensen, het leeft in Veenendaal”, stelt de SGP vast bij behandeling van een consultatie van het college over de hoogspanningslijn. Dat weten andere partijen ook en daarom wil een aantal van hen boter bij de vis. Maar de boter wil de SGP nu niet leveren. Het wil tijd kopen om de financiering rond te krijgen. Dat willen de anderen niet, minder dan 5,7 miljoen euro wordt het voor Veenendaal niet.

Gerard van Wijk

Er zijn, nog niet zo heel lang geleden, tijden geweest dat er gesproken werd van een prijskaartje van 20 tot wel 40 miljoen euro om de vijf kilometer lange hoogspanningslijn boven Veenendaal ondergronds te brengen. Door maatregelen in het Haagse circuit is de kostprijs aanmerkelijk gedaald. Bovendien heeft Veenendaal een reservepot, die langzamerhand aardig gevuld raakt. Gevuld met euro's uit de te innen precariobelasting bij de eigenaren van kabels en leidingen.

UITSLUITSEL Er zijn meer gemeenten die deze precariobelasting heffen. Daartegen zijn de eigenaren van kabels en leidingen juridisch in verweer gekomen en die procedures lopen nog steeds. Daar wil Veenendaal op wachten alvorens het geld uit te geven. Zo ongeveer deze tijd, eind april/begin mei verwacht wethouder Engbert Stroobosscher ,,uitsluitsel van de rechtbank in Utrecht, waar een procedure tegen Veenendaal loopt". Daarna volgt nog een periode van zes weken waarin ofwel de eigenaar van de kabels en leidingen ofwel de gemeente in hoger beroep kan gaan. De wethouder heeft er alle vertrouwen in, eerder won Renswoude een dergelijke procedure.

RISICO'S Partijen als Lokaal Veenendaal, Denk, ChristenUnie, SP, GroenLinks en PvdA wijzen op de gezondheidsrisico's van het wonen onder de hoogspanningslijn. Wetenschappelijk is een oorzakelijk verband niet aangetoond, wetenschappers spreken elkaar tegen. Michael Melssen van het bewonersplatform Hoogspan is daar duidelijk over. ,,Hoogspanningslijnen veroorzaken elektrische en magnetische velden. Afhankelijk van de sterkte van de hoogspanning kunnen deze elektromagnetische velden een negatieve invloed hebben op mens en dier. Lage frequente elektromagnetische straling kan je lichaam binnendringen en kan energie aan lichaamsweefsels toevoegen.” Met name voor kinderen zou er een verhoogde kans op leukemie zijn.

GELDPOTJE De wethouder, tevens voorzitter van het nationaal hoogspanningsplatform, zegt dat de opbouw van het geldpotje (precariobelasting) nog niet toereikend om ineens 5,7 miljoen op tafel te leggen. In 2021 zit er 12 miljoen euro in dat potje en dat lijkt meer dan toereikend. ,,De gezondheid van de inwoners staat op nummer één.” Daar is de ChristenUnie, de partij van de wethouder, het mee eens. ,,Lang was verkabeling een utopie. Maar het gaat wel om gezondheid en veiligheid. Vier gemeenten hebben al een besluit genomen, daarna duurt het nog minstens vijf jaar.”