• ICT-campus

Veenendaal als landelijk ICT-centrum voor food

VEENENDAAL Als het over informatietechnologie gaat wordt wethouder Marco Verloop pas echt enthousiast. Het is een missie: Veenendaal als dé ICT-stad in de regio en het vormt in 2025 landelijk het ICT-centrum voor food en daaraan gerelateerde kennisvelden.

Gerard van Wijk

In de gewenste ICT-campus werken bedrijfsleven, onderwijsinstellingen en overheid uit de regio aan het versterken van ICT. Er mag dan voor buitenstaanders tot nu toe in abstracte termen over die campus gesproken zijn, er wordt volgens de wethouder door veel betrokkenen wel degelijk hard aan getrokken. ,,Het gaat groeien," zegt Verloop vol overtuiging. Dat is niet in de laatste plaats belangrijk voor de werkgelegenheid in Veenendaal.

REGIEROL De afgeronde eerste fase kostte de gemeente drie ton. Nu wordt de raad voorgesteld om er voor het programmaplan tweede fase nog eens zes ton in te steken en vanaf 2018 structureel één ton jaarlijks. De Rekenkamer stelde onlangs vast dat er vorderingen worden gemaakt op weg naar de status van ICT-campus, maar dat de gemeente als onafhankelijke organisatie wel de regierol moet nemen. Dat gebeurt volgens de wethouder en dat is ook noodzakelijk. Als belangrijkste doelstellingen voor de deelnemende partijen in deze tweede fase worden genoemd: Veenendaal en omgeving is de ICT-banenmotor (gemeente), Veenendaal en omgeving heeft een optimaal vestigingsklimaat voor ICT-bedrijven (bedrijfsleven) en Veenendaal en omgeving heeft top ICT-onderwijs (onderwijsinstellingen).

LOBBY Tachtig ICT-bedrijven, onderwijsinstellingen en Wageningen Universiteit zijn erbij betrokken. Met de kanttekening dat het bedrijventerrein De Batterijen, waar zich al de nodige ICT-bedrijven bevinden, door de provincie wordt uitgezonderd van het beleid dat daar geen nieuwe kantoren worden toegestaan. Dat zou de beoogde campus aardig in de wielen kunnen rijden. In de richting Utrechts provinciehuis is vanuit Veenendaal al een ware lobby aan de gang. Statenleden komen deze week naar Veenendaal om per bus een toer door het gedachte campusgebied te maken.

AANSLUITEN ,,De activiteiten van alle betrokkenen beter op elkaar laten aansluiten, daar gaat het nu om. Ondernemers, passend onderwijs en passende medewerkers", aldus de wethouder. Met een totale omzet van 2,8 miljoen euro, waarvan dus negen ton van de gemeente. De wethouder wil maar zeggen: niet alleen de gemeente draagt financieel bij, dat doen de andere betrokkenen ook. ,,Het is niet zo dat het enige belangrijke is dat er een verzamelpand voor ICT is, waar onderwijs en bedrijfsleven elkaar vinden. Een campus is groter dan een verzamelpand, het gaat ook om samenwerking met ICT-bedrijven, uit Veenendaal en uit de regio."

OVERTUIGING ICT en technologie worden ingezet voor verwezenlijking van nieuwe producten en diensten vanuit Veenendaal. Profilering als ICT-stad zorgt volgens het programmaplan voor extra bedrijven en kwalitatief hoogwaardige werkgelegenheid. In de derde fase, in de periode 2020-2025, krijgt de ,,zelfstandige professionele en uitgebouwde campusorganisatie vorm, door bedrijfsleven en onderwijs gezamenlijk. In deze fase krijgt de fysieke ICT-campus echt vorm, die de kern vormt van de samenwerking." De samenwerkende partners hebben enkele realistische aandachtspunten genoemd: probeer niet steeds het wiel opnieuw uit te vinden, let op dat je niet concurreert met andere regio's, start niet te veel projecten tegelijk. De missie ziet er kortom niet uit als een droom die niet of nauwelijks te realiseren valt. Die ICT-campus komt er wel, dat is de overtuiging.