• Lex van Lieshout

In Veenderij gaat gebouwd worden

VEENENDAAL De geplande woningbouw in Veenderij heeft enige jaren vertraging opgelopen, maar dit jaar gaat het dan eindelijk gebeuren. De woningmarkt is aangetrokken, de lage rente is volgens de overkoepelende organisatie van makelaars de reddingsboei voor de koopmarkt. Veenderij is het zuidelijke deel van de nieuwbouwwijk Veenendaal-Oost. Tot nu toe werd uitsluitend in het middengedeelte, Buurtstede geheten, gebouwd. Van de geplande 1200 woningen zijn er nu ongeveer 750 tot 800 gebouwd.

Terugkijkend vindt ook wethouder Arianne Hollander 2015 een goed jaar voor de woningmarkt. Ten opzichte van 2014 (83 woningen) is vorig jaar het dubbele aantal (175 woningen) verkocht. Dit betreft geen sociale woningbouw, dat aantal is in Buurtstede al gerealiseerd. In Veenderij wordt binnenkort begonnen met de verkoop van de eerste vrije kavels, langs de rand van het te ontwikkelen nieuwe wijkdeel. ,,Mensen mogen zelf naar eigen inzicht bouwen." Medio dit jaar wordt de grond bouwrijp gemaakt. De woningen worden ontsloten via de Dragonderweg. Na Veenderij volgt dan nog de bouw van het noordelijke deel van de wijk, Groenpoort genaamd. In totaal gaat het om circa 3200 woningen.