• Joëlle Kelderman

'Veel winkeliers Corridor hebben het zeer moeilijk'

VEENENDAAL De ondernemers in de Passage/Corridor hebben een brandbrief aan de gemeente gestuurd. Zij zijn verontrust over de toenemende leegstand in het winkelgebied en stellen vast dat er verpaupering optreedt ,,met een eigenaar die niet voldoende aan de leegstand doet". Drie winkels moeten eind deze maand op last van de eigenaar hun winkels sluiten. Daarmee komt het aantal leegstaande panden op 25.

Gerard van Wijk

De ondernemers hopen dat de gemeente iets voor hen kan betekenen. Dat is de vraag, omdat de gemeente geen eigenaar is van de Passage/Corridor. Maar het college maakt zich met de ondernemers wel zorgen over de gang van zaken.

,,Als winkeliers zijn we al langer in gesprek met de vertegenwoordiger van de Passage/Corridor over de gevolgen van de economische crisis, de leegstand van winkelpanden. Ook het vertrek van V&D heeft er bij een aantal winkeliers fors ingehakt", schrijven de ondernemers aan de gemeente. ,,In verband met lagere omzetten waren we in overleg over compensatie, proactieve acties en (tijdelijke) huurverlaging en dit overleg leek positief te verlopen. Helaas is ons afgelopen week gemeld dat de eigenaar met het winkelcentrum in haar maag zit, een winkelcentrum dat niet loopt, het centrum is beraad heeft en afhankelijk is van externe factoren, waaronder de gemeente, om volgende stappen te zetten. Eerst moeten we zes stappen achteruit om er vervolgens weer één vooruit te zetten, zegt de eigenaar."

LEVENDIGHEID Het komt er op neer dat kortlopende huurcontracten niet worden verlengd. ,,Huurders die al 15 tot 20 jaar gehuurd hebben en waar het contract van afloopt kunnen ook vertrekken, de ondernemer wordt niet voor vol aan gezien", aldus de bezorgde ondernemers. Inmiddels is er ook nog ander nieuws. BCC, nu op de eerste verdieping, verhuisd naar Passage 25. Verder zou volgens nog onbevestigde berichten C&A vanuit de Korenbeurs naast de Markt naar het leegstaande V&D pand vertrekken. Zo komt er in ieder geval meer levendigheid in de Corridor.

SCHRIFTELIJKE VRAGEN ProVeenendaal heeft over de onrust onder de ondernemers van de Passage/Corridor schriftelijke vragen aan het college gesteld. Gesteld wordt dat de gemeente in de afgelopen jaren grote investeringen heeft gedaan in het centrum. Er staat ook nog een en ander op de planning. ,,Er is grote onrust ontstaan bij de huurders over de houding van de verhuurder. Uit navraag blijkt ook dat een groot aantal ondernemers het, mede door de huidige ontwikkelingen, qua omzet zeer moeilijk hebben", aldus ProVeenendaal.