Veel vraagtekens bij de boekhouding gemeente

VEENENDAAL - Verschillende partijen hebben de nodige vraagtekens geplaatst bij de boekhouding van de gemeente. In de zogeheten boardletter van de accountant is een groot aantal tekortkomingen bij het financieel handelen van de gemeente genoemd. ,,Het college moet staan voor een goede interne controle waardoor de rechtmatigheid van betalingen gewaarborgd zijn", zegt Dick Roodbeen (ChristenUnie).

Gerard van Wijk

Wethouder Marco Verloop (financiën, SGP) heeft de raad beterschap beloofd. De interne controleregels en werkprocessen zijn en worden aangescherpt. Dat wordt volgens Roodbeen hoog tijd. ,,De wethouder zit nu vijf jaar op financiën en als je hem vraagt of de zaak nu wel onder controle is krijg ik geen antwoord. Het is de hoogste tijd dat de gemeente haar zaken op orde heeft. Daarom hebben wij als fractie gevraagd om uiterlijk maart aan te geven dat alles nu echt, eindelijk, onder controle is."

De accountant doet verslag van de financiële controle in de boardletter. Dat gaat om de kwaliteit van de werkprocessen. De kwaliteit is mede bepalend voor de opzet en inhoud van de controle van de jaarrekening door de accountant. Roodbeen noemt als voorbeeld van de tekortkomingen ,,het feit dat de crediteuren niet werden gecontroleerd als er nieuwe betalingsgegevens werden ingebracht. Dit zou kunnen leiden tot het aan verkeerde personen betalen van gelden." Roodbeen noemt Amsterdam als voorbeeld, waar de gemeente via de rechter moet proberen 800.000 euro terug te vorderen.

,,Verder heeft de accountant geconstateerd dat niet is na te gaan of de aanbestedingsregels wel of niet goed zijn toegepast. Er zou dus verkeerd aanbesteed kunnen zijn. Ik heb de wethouder gevraagd of nagegaan is of er financiële gevolgen zijn door de tekortkomingen. Hij zegt dat dit niet was geconstateerd. Maar een rechtstreeks antwoord of alle crediteuren alsnog zijn gecontroleerd krijg ik niet", aldus Roodbeen. Het college zegt dat er nu een andere accountant is en er daardoor sprake is van tekortkomingen die door de vorige accountant niet zijn opgemerkt.

De wethouder zei tegen de raadscommissie dat het oordeel van de nieuwe accountant naast dat van de vorige accountant is gehouden. Het zou het verschil zijn van een gegevensgerichte aanpak tegenover een procesgerichte aanpak. ,,Het gaat erom hoe we er beter van worden. We gaan aanpassen waar nodig. We zijn met de aanbevelingen van de accountant aan de slag gegaan en we gaan meer inzicht geven in risicobeheersing."