• 112Heuvelrug

Veel vraagtekens bij adviesbrief over Rondweg Oost

VEENENDAAL ,,Het gaat niet om een broodje kaas, het is nogal wat", vat Albert Doelwijt (PvdA) als laatste woordvoerder de discussie over de Rondweg-Oost in de raadscommissie samen.

Gerard van Wijk

Het gaat om het advies dat Veenendaal aan Provinciale Staten gaat geven over de eventuele verbreding van de Rondweg-Oost. Het college heeft de raad een brief voorgesteld, maar van de elf partijen in de raad zijn er liefst zeven die op het eerste oog verklaren daar geen genoegen mee te nemen: CDA, SP, Denk, D66, GroenLinks, Lokaal Veenendaal en PvdA. Het college adviseert verbreding van de weg naar twee maal twee rijbanen op maaiveldniveau, met ter hoogte van de Prins Clauslaan een verdieping van de weg omwille van de leefbaarheid van omwonenden. Als blijk van goede wil en om te illustreren dat Veenendaal de aanpak van de weg ook belangrijk vindt, wordt twee miljoen euro beschikbaar gesteld. Maar dan blijft er nog een immens financieel gat dat de provincie moet dichten.

GEZONDHEID Cees van Dodeweerd, die eerder aan de Staten een petitie van bijna vijfhonderd omwonenden aanbood, vertelt de commissie dat andere oplossingen dan verbreding van de weg nauwelijks ter sprake zijn gekomen. De relatie van fijnstof en autoverkeer is inmiddels voldoende aangetoond. De gezondheidseffecten zijn door RIVM en de Radboud Universiteit nauwkeurig berekend. De kosten zullen minimaal 31 miljoen euro bedragen, bij een deels verdiepte aanleg. Wat gaan we doen als de provincie kiest voor een vierbaans snelweg zonder verdiepte aanleg? 

SALAMITACTIEK Er zijn fracties die bang zijn dat de provincie een soort salamitactiek volgt, met allerlei deelbesluiten, waarbij het in feite gaat om een snelle verbinding tussen de A15 en de A12. De klankbordgroep zou van de provincie niet hebben mogen praten met de media. De SGP ziet geen aanleiding het probleem te bagatelliseren. Waarom is een tweede aansluiting van Veenendaal-Oost niet meegenomen in het advies en is het bedrijfsleven bereid mee te investeren? Wethouder Engbert Stroobosscher laat weten dat er in de toekomst aan de noordzijde van de nieuwe wijk nog een ontsluiting komt. Het bedrijfsleven is de vraag gesteld in hoeverre er bereidheid is mee te investeren. ,,Ze staan er niet onwelwillend tegenover, maar het zal een druppel op een gloeiende plaat zijn."

LEEFBAARHEID Het CDA stelt dat leefbaarheid en een gevoel van veiligheid zich niet altijd laten vertalen in rapporten. De fractie is er niet van overtuigd dat de leefbaarheid wordt verbeterd met verbreding van de weg. ,,Het is meer een probleem van leefbaarheid dan een probleem van files", aldus de SP. Zowel Denk als GroenLinks, D66 en de PvdA vinden dat de omwonenden door de provincie beter hadden moeten worden geïnformeerd en 'meegenomen' in de procesvorming. Het gaat volgens de PvdA om doorstroming, verkeersveiligheid en leefbaarheid. D66 constateert dat ,,mobiliteit bij de provincie voorop staat en leefbaarheid  nu als sluitpost."  

Label:

Rondweg-Oost