• Foto: Aart Aalbers/BDU

Veel politiek gevoelige onderwerpen blijven liggen

VEENENDAAL Het Veenendaalse college is demissionair sinds alle vijf wethouders zijn afgetreden. Het college, dat deze maand nog in functie blijft, heeft een lijst met 34 onderwerpen naar de gemeenteraad gezonden waarbij zij zich terughoudend wil opstellen. Het betreft politiek gevoelige onderwerpen of principiële zaken. De raad kan zich er donderdagavond over uitspreken.

Zolang er geen nieuw college is blijven onder meer de visie sociaal domein, beheerplan gemeentelijk vastgoed, de toekomst van IW4, het programma energieneutraal, het beleidsplan schuldhulpverlening, het actieplan vitale winkelstad, de verzelfstandiging van de warenmarkt, de evaluatie van koopzondag, het onderzoek van de rekenkamercommissie inzake ICT en de strategische visie 2040, wat het college betreft, voorlopig op de plank liggen.

Daarentegen kan over 33 onderwerpen de discussie wel worden gevoerd. Ook omdat er in bepaalde gevallen bestuurlijk of juridisch wel besluiten genomen moeten worden. Dat geldt bijvoorbeeld voor het gratis parkeren op zaterdagen in de drie gemeentelijke parkeergarages. Het college stelt voor de proef, die eind dit jaar afloopt, met nog een half jaar voort te zetten en daarna een structureel besluit te nemen over het al of niet continueren ervan.