• Roos Koole

'Veel mis bij Zorgloket Het Mozaïek'

VEENENDAAL De gemeente Veenendaal accepteert geen PGB-aanvragen meer waarin geld wordt besteed bij Zorgloket Het Mozaïek. Dat is de uitkomst van een onderzoek van de gemeente Veenendaal. Daaruit bleek dat er veel mis is met het zorgloket. In Veenendaal kochten de afgelopen jaren 27 personen zorg in bij Zorgloket Het Mozaïek.

De gemeente Veenendaal heeft afgelopen jaar onderzoek gedaan naar Zorgloket Het Mozaïek. ,,Aanleiding voor dit onderzoek waren signalen dat de kwaliteit van de zorg en ondersteuning onvoldoende waren'', legt de gemeente uit in een persbericht. ,,Er is onderzocht of het geld dat dit zorgcentrum ontving daadwerkelijk aan zorg is besteed, of cliënten de zorg ontvingen die ze nodig hadden en of de instelling kwalitatief goede zorg leverde. De conclusie is dat dit niet het geval is.''

ZORG INKOPEN De gemeente Veenendaal heeft geen contract met Zorgloket Het Mozaïek. Het is een zorgaanbieder waar mensen met een persoonsgebonden budget (pgb) zelf, zonder tussenkomst van de gemeente, zorg kunnen inkopen. ,,De gemeente heeft een verantwoordelijkheid als het gaat om volksgezondheid. Om die reden is de gemeente het onderzoek gestart. Ook de GGD deed in deze zaak onderzoek. Tijdens de onderzoeken zijn gesprekken gevoerd met de eigenaar, zijn diverse documenten opgevraagd, is de instelling bezocht, is met cliënten gesproken en is de administratie nagekeken.''

VEEL MIS Hieruit bleek volgens de gemeente Veenendaal dat er veel mis is met de kwaliteit en handelwijze van Zorgloket Het Mozaïek. ,,Veel medewerkers beschikken onvoldoende of niet over een voor de zorg relevante opleiding of werkervaring. Hieruit blijkt dat de zorg deels is geleverd door ongekwalificeerd en ondeskundig personeel. Daarnaast werd de groepsbegeleiding deels geleverd door vrijwilligers, dit is niet toegestaan. De individuele zorgplannen voor de cliënten zijn onvoldoende opgesteld en/of worden niet bijgehouden, terwijl dit wel verplicht is. De Wmo heeft als doel participatie van burgers te versterken. Dat is niet gebleken uit de voortgang in zorgplannen. Ook bleek dat de continuïteit van de geboden zorg niet geborgd was; het aantal cliënten was te hoog ten opzichte van beschikbaarheid van de aanbieder. En de personeelskosten zijn in verhouding tot de inkomsten opmerkelijk. Vergelijkbare zorgaanbieders besteden ongeveer zeventig procent van de inkomsten aan medewerkers die zorg en ondersteuning verlenen. Bij deze zorgaanbieder is dit veel minder.''

MAATREGELEN ,,Keuzevrijheid is een groot goed, maar Veenendalers moeten wel de juiste zorg krijgen waar ze recht op hebben'', aldus wethouder Martijn Beek van Veenendaal. ,,Het is onacceptabel dat geld voor zorg onvoldoende of niet terecht komt daar waar het hoort. Optimale en kwalitatief goede zorg voor onze inwoners staat in onze gemeente hoog in het vaandel. Als iemand een zorgindicatie heeft moet de zorg daar kwalitatief goed zijn, aansluiten op wat er wordt gevraagd en geborgd zijn. Zodra dat in het geding komt grijpen we in. Zoals in deze situatie. Na de eerste signalen is deze zaak direct opgepakt en is alles gedaan wat in onze mogelijkheid ligt om te zorgen dat deze instelling geen werkzaamheden met Wmo-geld meer uitvoert."

Gevolg is dat de gemeente geen PGB-aanvragen meer accepteert waarin geld wordt besteed bij Zorgloket Het Mozaïek. Veenendaal heeft andere zorgaanbieders beschikbaar waar inwoners terecht kunnen voor goede en gekwalificeerde zorg. Betrokkenen worden geïnformeerd door de gemeente.