• Archief BDU Media

Veel mensen in bijstand doen vrijwilligerswerk

VEENENDAAL  Het verrichten van een tegenprestatie door mensen die een bijstandsuitkering ontvangen, levert in de praktijk weinig problemen op. Dat blijkt uit het eerste 'tussenbeeld' van de gemeente.

Gerard van Wijk

Maart vorig jaar heeft de gemeenteraad ingestemd met de tegenprestatie die in de Participatiewet is vastgelegd. Het gaat om het principe van wederkerigheid, iets terug doen voor een uitkering. Velen die ervoor in aanmerking komen, geven aan dat zij vrijwilligerswerk willen doen. Zij worden dan ook als vrijwilliger geregistreerd. Zodoende stijgt het aantal mensen in de bijstand dat vrijwilligerswerk verricht. Het komt trouwens ook veelvuldig voor dat mensen met een uitkering al vrijwilligerswerk verrichten. Wethouder Arianne Hollander noemt de eerste resultaten van de tegenprestatie succesvol.

De gemeente gaat uit van de mogelijkheden en talenten van mensen en wil eigen initiatief stimuleren. Door ziekte van medewerkers stagneerde aanvankelijk de beoordeling van mensen in de bijstand die in aanmerking komen voor het leveren van een tegenprestatie, maar eind vorig jaar waren toch 556 mensen uit de bijstand beoordeeld op invulling van participatie. Daarvan zijn er 215 ingevuld. Anderen kregen inmiddels geen uitkering meer, namen deel aan een reïntegratieproject, 122 kregen een ontheffing en 106 namen deel aan een zogeheten zoekperiode om te bekijken waar de tegenprestatie uitgevoerd kan worden. Die zoekperiode kan acht weken duren en kan tweemaal worden verlengd. Ontheffing van de plicht tot het leveren van een tegenprestatie werd gegeven aan alleenstaande ouders, om sociaal-medische redenen of vanwege arbeidsongeschiktheid.

De tegenprestatie bestaat in ieder geval uit minimaal vier uur en maximaal acht uur werk per week. Vier mensen gingen niet in op uitnodigingen, maar er waren geen echte weigeringen. Er werden geen maatregelen opgelegd omdat iemand niet wilde meewerken.