• Koen Suyk

Veel meer meldingen van schoolverzuim

VEENENDAAL  Vorig schooljaar waren er 1081 meldingen van schoolverzuim. Dat is een forse stijging ten opzichte van het schooljaar 2014-2015 toen er in totaal 787 meldingen waren. ,,De leerplichtambtenaren zetten meer in op preventie", zegt wethouder Nermina Kundic.

Gerard van Wijk

De Leerplichtwet is in het leven geroepen dat jongeren zo goed mogelijk zijn toegerust met kennis en vaardigheden om zo een zelfstandige plek in de samenleving te bereiken. Scholen, ouders en leerlingen, maar bijvoorbeeld ook het Centrum voor Jeugd en gezin zijn direct betrokken bij de aanpak van verzuim.

De leerplichtambtenaren hebben direct contact met scholen en zijn ook op scholen aanwezig. ,,Door snel en adequaat reageren kan de leerling sneller terug in de klas." We moeten overigens niet te veel verlangen van de leerplichtambtenaren. Er zijn er slechts twee. Een preventieve aanpak kan vanwege de ontoereikende formatie niet voor het hele onderwijsgebied worden ingezet.

Veenendaal heeft 12.739 leerplichtige jongeren. De leerplichtambtenaren hebben ruim driehonderd preventieve gesprekken gevoerd. Redenen voor acties waren dreigend verzuim en ziek teverzuim met twijfel. De leerplichtambtenaren hebben ook tot taak leerkrachten en docenten te ondersteunen bij mogelijkheden voor aanpak van verzuim.

Veenendaal kent veel scholen met dislocaties. Veel Veenendaalse jongeren gaan naar scholen buiten Veenendaal. Soms is het nodig om te handhaven en volgt er een proces verbaal, maar er is een voorkeur voor een preventieve aanpak van schoolverzuim. Bij de aanpak wordt samengewerkt met Ede, Rhenen, Scherpenzeel en Renswoude.

In het jaarverslag leerplicht 2015-2016 wordt vastgesteld dat de complexibiliteit van problemen bij jongeren toeneemt. Van scholen werden 504 verzuimmeldingen ontvangen van 382 jongeren. Van hen hebben er 86 twee of meer meldingen. Bij 358 jongeren werd het leerplichtdossier afgesloten, er zijn geen acties meer nodig.