• Koen van Weel / ANP

Veel meer jongeren die niet naar school gaan

VEENENDAAL Er zijn veel meer leerplichtige jongeren in Veenendaal die nooit op school worden gezien dan tot voor kort werd geregistreerd. Bij begin van het schooljaar waren er vier thuiszitters bij de gemeente bekend. Lopende het schooljaar 2017-2018 zijn er negentien bijgekomen.

Gerard van Wijk

Mede door de inzet van leerplichtambtenaren zijn tien jongeren weer naar school gegaan. Er is ook 'luxeverzuim'. Bijvoorbeeld wanneer ouders hun kind, zonder toestemming, buiten de schoolvakanties mee op vakantie nemen. Van de twintig gevallen is bij vijftien proces-verbaal opgemaakt. De rest is afgedaan met een waarschuwing.

OORZAKEN Verschillende oorzaken liggen ten grondslag aan het niet naar school gaan van leerplichtige jongeren. Er wordt volgens de gemeente Veenendaal ,,verder gewerkt om thuiszitters nog beter in beeld te krijgen zodat met samenwerkingspartners een passende plek voor deze jongeren kan worden gevonden. Om die passende plek te vinden is goed contact met scholen, samenwerkingsverbanden en hulpverlening essentieel".

STRENGERE CONTROLE Er is vorig schooljaar ingezet op een strenge controle van luxe verzuim. Dat blijkt uit het jaarverslag leerplicht. Voor elke schoolvakantie is een aantal scholen bezocht door de leerplichtambtenaren. Op deze manier zijn bijna alle scholen in Veenendaal bezocht voor controle. Er is eerder een proces-verbaal gegeven dan een waarschuwing. De leerplichtambtenaar praat met de betreffende jongere en waarschuwt hem of haar voor de gevolgen van oplopend verzuim.

GEDRAGSPROBLEMATIEK ,,Dit type verzuim wordt gezien als een signaal waar (meerdere) problemen, zoals pesten, psychische problemen, verslaving, gedragsproblematiek of een zorgelijke thuissituatie de oorzaak kunnen zijn van schoolverzuim. Er lijkt steeds vaker sprake van jongeren met meer en complexere problematiek. Dit is ook terug te zien in de stijging van het aantal dossiers signaalverzuim." Dat waren er vorig schooljaar 290 tegen 211 in het voorafgaande schooljaar.

PREVENTIEF SPREEKUUR Vorig schooljaar is met name door de leerplichtambtenaren ingezet op het contact met scholen binnen het primair onderwijs. Dit schooljaar wordt het belang van een preventief spreekuur bij alle scholen voor voortgezet onderwijs nogmaals onder de aandacht gebracht. ,,Door te blijven inzetten op de preventieve aanpak, leveren we een bijdrage aan het voorkomen van afglijden van jongeren en vergroten we de kans op het behalen van een startkwalificatie."