• Archief BDUmedia

Veel interesse voor inzamelen oud papier en karton

VEENENDAAL Het eerste jaar van de gescheiden afvalinzameling in Veenendaal is een succes geworden. Er is sprake van een forse afname van het aangeboden restafval. Weliswaar is er een toename van zwerfvuil, maar minder dan sommigen vreesden.

Gerard van Wijk

In 2020 moet volgens landelijke normen de hoeveelheid restafval zijn afgenomen tot 100 kilogram per inwoner. Dan dient 75 procent van het aangeboden afval gescheiden te zijn. Veenendaal lag behoorlijk achter met een percentage van nog geen 60, maar inmiddels is de inhaalslag naar de landelijke norm met grote stappen ingezet.

Vorige week heeft het college het uitvoeringsbesluit afvalstoffenverordening vastgesteld, alsmede het aanwijzingsbesluit inzamelaars huishoudelijk oud papier en karton. Dit in het belang van een doelmatige inzameling. Liefst 59 verenigingen, stichtingen, scholen en kerken hebben animo om de clubkas financieel te spekken met het inzamelen van oud papier en karton. Anders dan tot voor kort, toen het grotendeels huis aan huis werd opgehaald. Die functie is overgenomen door inzameldienst ACV.

COMPROMIS De verenigingen dreigden hun welkome bijverdienste te verliezen en dat zou voor menige club het eind van de activiteiten inluiden. Met de gemeente werd een compromis bereikt. De inzameling geschiedt nu grotendeels via verzamelcontainers. Het is een divers gezelschap dat zich inspant voor het verzamelen van oud papier en karton. Veel sportverenigingen, een aantal kerken, verenigingen van eigenaren van wooncomplexen, maar bijvoorbeeld ook Harmonie Caecilia, Scoutinggroep de Zwervers, buurthuis Turfke, Stichting Moskee Nasser, het Ritmeester-Veenzangers mannenkoor en het christelijk gereformeerde Pniëlkoor.

SCHEIDING Restore houdt zich bezig met het inzamelen van elektrische en elektronische apparatuur, met uitzondering van koel- en vriesapparaten, textiel en herbruikbare componenten uit grof huishoudelijk restafval. Supermarkten en verenigingen zamelen frituurvet en plantaardige olie in. Er zijn wel voorwaarden aan het inzamelen van oud papier en karton verbonden. Zo moeten de inzamelaars de ruimte rond de verzamelcontainers schoon houden. Wanneer dat niet het geval is dan doet de gemeente het op kosten van de inzamelaars. Er zijn 21 afzonderlijke afvalsoorten. Landelijk wordt iets meer dan de helft van huishoudelijk afval gescheiden ingezameld. Veenendaal doet het heel aardig.