• Ted Walker
  • Ted Walker
  • Ted Walker
  • Ted Walker
  • Ted Walker
  • Ted Walker
  • Ted Walker
  • Ted Walker
  • Ted Walker
  • Ted Walker

Veel belangstelling voor gesprek zondagopenstelling

VEENENDAAL Honderdvijftig belangstellenden verwachtte Sabine Draaijer toch wel bij het woensdagavond in het gemeentehuis van Veenendaal gehouden stadsgesprek, met als thema de uitbreiding van de zondagopenstelling van winkels. Zij kan dat goed inschatten, zo blijkt. Er worden bij beide ingangen samen 148 bezoekers geteld, exclusief de raadsleden.

Draaijer is zelfstandig communicatiemanager, door de raadsgriffie 'ingevlogen' voor de organisatie van de bijeenkomst. Het is nadrukkelijk geafficheerd als geen inspraakavond, maar ,,het gaat om uitwisseling van ideeën en gedachten." Na een openingswoord van burgemeester Piet Zoon gaan geïnteresseerden in gesprek aan kleine statafels in de hal van het gemeentehuis. Omdat ,,niet iedereen makkelijk praat in het openbaar in een zaal." Voor dit stadsgesprek is een half uur uitgetrokken, raadsleden hebben daar in het algemeen meer tijd voor nodig. Vervolgens wordt in nog minder dan een half uur samengevat wat er op de statafels aan de orde gesteld is. Met andere woorden: grote stappen, snel thuis. Dat mag wellicht ook wel na vijf jaar discussie op dit thema. En er was ook nog een mogelijkheid om tot 18 december schriftelijk te reageren. De raad zal volgens aankondiging de reacties 'meenemen'.

Vijf jaar is het thema met tussenpozen onderwerp van, vaak heftige, discussie geweest in de raad. Van een dialoog was daarbij weinig sprake, de standpunten pro en contra waren tevoren al bepaald. Met een patstelling tot gevolg. Donderdag 21 december staat het wederom op de agenda. Lokaal Veenendaal en PvdA komen met een voorstel voor een maandelijkse koopzondag en levensmiddelenwinkels en bouwmarkten zouden het hele jaar open mogen zijn op zondag tussen 13.00 en 18.00 uur.

Er zijn in de loop der tijden ook genoeg mogelijkheden geweest om in te spreken, maar volgens de organisatie van het stadsdebat ,,zijn er nog steeds mensen die vinden dat ze niet gehoord zijn." Er is wel een nieuw element. Wanneer levensmiddelenwinkels en bouwmarkten iedere zondag open mogen, dan kunnen bewoners in de wijken, buiten het centrum, daar eventueel op zondagmiddag hinder van ondervinden. Daar wijzen tegenstanders van de zondagopenstelling op. Maar voorstanders verwijzen naar andere gemeenten, waar dit geen probleem is gebleken. Wel wordt ook deze woensdagavond duidelijk dat iedereen naar adem hapt, het moet een keer afgelopen zijn met discussiëren of de winkels al dan niet op sommige zondagmiddagen open mogen zijn, alstublieft een besluit.

Label:

Koopzondag