• Pixabay

'Van zware naar lichte zorg' om het betaalbaar te houden

VEENENDAAL ,,We willen van zware naar lichte zorg”, zegt wethouder Marco Verloop. Op deze manier blijft de zorg en ondersteuning aan inwoners ook betaalbaar. De indruk bestaat dat er nu in nogal wat gevallen onnodig zwaardere en dus ook duurdere hulp wordt verleend. Onlangs besloot de raad de OZB, voor het eerst in vele jaren trouwens, naar boven bij te stellen om te voorkomen dat er drastisch bezuinigd zou worden op de uitgaven in het sociaal domein.

Gerard van Wijk

Vanaf begin 2015 heeft de gemeente er taken en verantwoordelijkheden bij gekregen in de zorg en ondersteuning aan inwoners die dat nodig hebben. Dat was zoeken en tasten voor de gemeente en ook voor de organisaties die er bij betrokken zijn.

MILJOENENTEKORT Het resulteerde vorig jaar in met name het onderdeel jeugd in een miljoenentekort op een begroting in het sociale domein van enige tientallen miljoenen euro's. Zo kan het niet doorgaan, dat realiseert zich de wethouder en van dat besef zijn volgens hem ook de zorgaanbieders doordrongen.

,,We moeten iets doen aan de kosten bij de zorgverlening. Het Centrum voor Jeugd en Gezin doet het zelf al, zij bekijken de zwaarte van de trajecten.”

OMGEKEERD EFFECT Juist dezer dagen kwam het Centraal Planbureau met de resultaten van een onderzoek waaruit blijkt dat in gemeenten waar wijkteams als eerste ijkpunt voor een eventuele ondersteuning zijn ingeschakeld, geen sprake is van een beweging van zware naar licht zorg. Juist het omgekeerde effect.

De wijkteams zien in eerste aanleg problemen die meer diepgang hebben, waar aanvankelijk zwaardere zorg nodig is. Wel kunnen de wijkteams, die een signalerende sociale basis hebben, op termijn zorgen dat er kan worden volstaan met ondersteuning met algemene voorzieningen.

Veenendaal heeft een viertal wijkteams, waarbij het uitgangspunt is de zorg dichtbij de mensen te organiseren. Er is een model Veenendaal 2020 ontwikkeld, dat deels op eerder uitgesproken lijnen voortborduurt.

STIMULEREN De 'leidende principes' zien er in ieder geval op papier goed uit. ,,We stellen de inwoner centraal door in gesprek te gaan en initiatief vanuit de samenleving te stimuleren.” Maar ook ,,weten we wat er speelt in de samenleving, tonen eigenaarschap en leggen de verantwoordelijkheid waar mogelijk terug bij de inwoner." Geen zwaardere ondersteuning en zorg dan nodig is ,,want het kost ook veel geld".

Het sociaal domein is volgens de wethouder stap voor stap ingericht en nu volgt een volgende stap. ,,Drie elementen spelen een rol: kwaliteit, organisatie (een goede inrichting) en financiering. Ze moeten alle drie goed zijn, anders functioneert het niet”, zegt Verloop. Er komt ook een meldpunt, een gezamenlijke plek voor de professionals. ,,We moeten ons steeds blijven realiseren, welke rol je ook hebt in het systeem, dat het gaat over mensen.”