• Aart Aalbers

Van een half naar een driekwart Stadsstrand

VEENENDAAL Iedereen blijkt nu ineens voor behoud van het Stadsstrand te zijn, met het oog op de komende raadsverkiezingen. Duidelijker kon het niet gezegd worden, in dit geval door het CDA donderdagavond in de raadsvergadering. Daar werd gesproken over de programmabegroting 2018-2021, maar de nadruk kwam op het succesvolle stukje open ruimte, met gras en zand, in Brouwerspoort te liggen.

Gerard van Wijk

Tot nu toe was het in hoofdzaak de SP, die zich onvermoeibaar inzette voor behoud van een volledig Stadsstrand. Er werden elfduizend handtekeningen voor opgehaald. In mei debatteerde de raad er al over en bij die gelegenheid werd overeengekomen een half Stadsstrand te behouden. Behoud van een volledig Stadsstrand zou de gemeentelijke schatkist twee miljoen euro kosten.

DRIEKWART Maar deze week kwam er ineens een amendement van VVD, D66, ChristenUnie en Lokaal Veenendaal op tafel, een nipte raadsmeerderheid, om van een half naar een driekwart Stadsstrand te gaan. Daarvoor wordt één miljoen euro afgeboekt op de grondexploitatie. Met als motivatie zo ongeveer: beter een half ei dan een lege dop.

Een deel van de raad ziet er niets in. Er is niet eens een plan, maar er wordt wel alvast geld aan uitgegeven, aldus de PvdA en GroenLinks. Het Stadsstrand is volgens de ondersteuners van het amendement een groot succes, het is gegroeid, het zorgt voor beleving, de mensen willen het niet meer kwijt. De locatie in het hart van het centrum en de winkelroute is ideaal, het terrein leent zich voor recreatie en het organiseren van evenementen.

HELDERHEID Een haalbaarheidsonderzoek en een dialoogavond zouden meer helderheid moeten scheppen. Er loopt ook nog een onderzoek naar eventuele verplaatsing van theater De Lampegiet naar Brouwerspoort. Het CDA pleit voor een expertmeeting.