• Aart Aalbers

Valleibad bereikt recordbezoek

VEENENDAAL ,,Het gaat heel goed, beter dan vorig jaar. De begin dit jaar in gebruik genomen nieuwe bandenglijbaan met lichteffecten helpt daarbij ook", laat directeur Frank Hafkamp van Sportservice Veenendaal weten. Hij heeft het over het Valleibad, het paradepaardje van de onderneming. ,,De cijfers staan op groen." Het recreatieve bezoek bedroeg vorig jaar 174.074 en dat waren er al 10.000 meer dan in het voorafgaande jaar. Nu staat halverwege augustus de teller al op plus vijftien procent. Met andere woorden: voor het eerst passeert het aantal recreatieve bezoekers van het zwembad de grens van 200.000. Het aantal zomerabonnementen is in enkele jaren fors gestegen.

Sportservice is nieuwe wegen ingeslagen. Bijvoorbeeld voor wat betreft de actieve ondersteuning aan prestatiesport. ,,Voor verenigingen die deze ambitie hebben. Met de sportverenigingen de samenwerking zoeken, kennis delen. Bijvoorbeeld op het gebied van krachttraining. Daarmee kunnen we kosten besparen en het werkt efficiënter. Wij bieden een platform, het profiel van bedrijven past bij een bepaalde prestatie", aldus Hafkamp. De know-how voor de breedtesport wordt uiteraard in stand gehouden en waar nodig uitgebreid, maar er komt meer aandacht voor prestatiesport.

AANPASSINGEN Bij het zwembad, als grote basisvoorziening, moet periodiek worden geïnvesteerd in de aantrekkelijkheid van de accommodatie. Dit en de komende twee jaar vinden er aanpassingen plaats in de verouderde automatisering. Dat geldt dan onder meer voor de reservering van de binnensportaccommodaties, de kaart- en abonnementenverkoop voor het zwembad en de reserveringen via internet. ,,Sportservice beoogt de sportfaciliteiten in Veenendaal voor alle inwoners bereikbaar en betaalbaar te houden." De verkoop van de zomerabonnementen is een succes: waren er in 2011 nog slechts 337 abonnementen, vorig jaar waren dat er al 1534.

INVESTEREN De subsidie voor Sportservice (er werken 80 mensen, waarvan 54 in vaste dienst) bedroeg vorig jaar 5,5 miljoen euro. Daarvan vloeit 3,6 miljoen euro aan huurpenningen weer terug naar de gemeentelijke kas. Vijf jaar geleden is de sport in Veenendaal verzelfstandigd en dat heeft geleid tot een meer slagvaardiger, efficiënter en ondernemender organisatie. In dezelfde periode zijn opgelegde bezuinigingen voor een bedrag van één miljoen euro gerealiseerd. ,,In de komende jaren willen wij investeren in een blijvende gezonde bedrijfsvoering, aantrekkelijkheid, vernieuwen en verbeteren van het sportproduct", aldus Frank Hafkamp.

AGENDA Daarvoor is een sportagenda opgesteld. Verduurzamen van de sportaccommodaties door het aanbrengen van ledverlichting staat daarop. Vorig jaar is de sporthal West voorzien van ledverlichting. Ook zwembad De Vallei, sporthal De Vallei, sporthal Veenendaal-Oost en het gymlokaal aan de Sportlaan hebben ledverlichting. Het recreatiebad, 260 vierkante meter water van 31 graden, is met onder meer onderwaterverlichting, whirlpool, jet streams en een golfslagkanaal een ongeëvenaard succesnummer.