• Aart Aalbers

Uitgebreide wensenlijst voor Rondweg-Oost

VEENENDAAL  Met een grote meerderheid nam de gemeenteraad donderdagavond een amendement aan van een zestal partijen waarbij de leefbaarheid het uitgangspunt dient te zijn bij verbreding van de Rondweg-Oost. Er wordt afgeweken van het door het college voorgestelde raadsadvies aan Provinciale Staten.

Gerard van wijk

Komend voorjaar nemen de Staten er een besluit over, de Rondweg-Oost is een provinciale weg. Luchtkwaliteit en gezondheid staan voorop, zei Dorus Helsen (CDA). De weg doorkruist tenslotte verschillende woonwijken. Veel e-mails geven aan dat bewoners van Veenendaal-Oost zeer bezorgd zijn over wat er met deze weg gaat gebeuren, vertelde Albert Doelwijt (PvdA). De meeste partijen hebben de stellige indruk dat de leefbaarheid door de provincie ondergeschikt is gemaakt aan de mobiliteit.

Volgens de indieners van het amendement leven er veel zorgen bij de omwonenden en toekomstige bewoners van Veenendaal-Oost. ,,Het is op dit moment onvoldoende duidelijk hoeveel invloed een verbreding van de Rondweg-Oost heeft op de volksgezondheid ten opzichte van de huidige situatie. Het is bekend dat het wonen aan drukke wegen een negatieve invloed heeft op de volksgezondheid. Ook is er nu in de regio onduidelijkheid over de lange termijn oplossingen ten aanzien van mobiliteit en leefbaarheid. Er zijn grote zorgen dat een verbreding van de Rondweg-Oost en een verbreding van de Rijnbrug bij Rhenen op termijn zal leiden tot een verbindingsweg tussen de A12 en de A15."

VERDIEPT De Rondweg-Oost is onderdeel van de provinciale weg N233, is er vooral ten behoeve van het regionale verkeer en ,,dit dient ook op de lange termijn zo te blijven:. Een tweede oeververbinding in de Utrechtse regio zal naar het oordeel van de meeste partijen leiden tot nog meer verkeersdruk en dat komt de leefbaarheid niet ten goede. Vanuit Veenendaal wordt nu geadviseerd te kiezen voor een minimale voorkeursalternatief van tweemaal twee rijstroken, met een ongelijkvloerse kruising bij de Prins Clauslaan en ten noorden daarvan een verdiepte ligging. Dus niet op maaiveldniveau, zoals het college de raad voorstelde. Met een verdiepte aanleg vanaf de Prins Clauslaan, zodat op den duur het geheel als dat gewenst blijkt ook nog kan worden overkapt. 

Van te maken afspraken dienen ook groencompensatie en duurzaamheidscriteria deel uit te maken. De maximale snelheid moet terug worden gebracht van 80 tot 70 kilometer per uur. Dat bevordert de doorstroming. Bovendien wil Veenendaal elke drie jaar een evaluatie van de leefbaarheid en mobiliteit: doorstroming en metingen van geluids- en fijnstofwaarden. Lange termijn oplossingen voor een verbinding tussen de A12 en de A15 mogen de woongebieden van Veenendaal niet doorkruisen. ,,De lange termijn oplossing kan niet aan de route van de N233 of de N416 komen te liggen." Een slordige 40 miljoen euro dient op tafel te komen om te voldoen aan de minimale voorkeursalternatief. Komend voorjaar wordt duidelijk wat de wensenlijst waard is.

Label:

Rondweg-Oost